Na swojej stronie internetowej resort poinformował, że z tarczy antykryzysowej przyznano już: 1 094 452 mikropożyczek dla przedsiębiorców na łączną kwotę ponad 5 457 405 584 zł, na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przyznano 4 313 034 327 zł, oraz 979 058 świadczeń postojowych dla samozatrudnionych i zleceniobiorców z ZUS na łączną kwotę 1 922 097 045 zł.

Przyjęto również wnioski na kwoty: 1 767 087 194 zł na dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MAP z Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz na zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za okres marzec - maj 2020 r. na kwotę w sumie 1 806 000 000 zł.

Dodatkowo 42 200 343 683 zł przeznaczono na subwencje z Tarczy Finansowej PGR (stan na 01.06.2020), a także zabezpieczenie kredytów BGK o łącznym wolumenie 7,21 mld zł.

Reklama

"Do ZUS i urzędów pracy wpłynęło 5 327 223 wniosków o skorzystanie z oferowanych przez tarczę rozwiązań" - dodał resort.

"Dofinansowanie miejsc pracy na postojowym lub w obniżonym wymiarze czasu pracy pozwala firmie zredukować koszty pracy od 60 proc. do nawet 75 proc., co jest bardziej opłacalne niż ponoszenie kosztów zwolnień pracowników, a w przyszłości szkoleń i rekrutacji" - napisano.

"Jesteśmy w ciągłym w kontakcie z przedstawicielami branż, organizacji pracodawców, poszczególnych firm" - poinformowało MR. "Zgłaszane propozycje uzupełnień i modyfikacji są analizowane i konsultowane. Rząd na bieżąco, elastycznie reaguje na dynamicznie zmieniającą się sytuację".

>>> Polecamy: Ciągle pod kreską, ale już nie na dnie. Widać efekty odmrażania gospodarki