Getin Noble Bank: Decyzje RPP obniżą wynik odsetkowy o 140-200 mln zł w 2020


Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżkach stóp procentowych łącznie o 140 punktów bazowych (w przypadku głównej stopy referencyjnej) będą mieć negatywny wpływ na wynik odsetkowy banku w roku 2020 na poziomie 140-200 mln zł, podał bank. Wpływ ten będzie się materializował stopniowo w kolejnych kwartałach.
"Bank na podstawie przyjętych założeń biznesowych i dokonanych obliczeń szacuje, że decyzja Rady Polityki Pieniężnej z 28 maja 2020 roku dotycząca obniżenia stopy referencyjnej o kolejne 40 punktów bazowych tj. do poziomu 0,1% w skali rocznej zwiększy negatywny wpływ na wynik odsetkowy banku za 2020 rok o kwotę w przedziale 50-70 mln zł. Uwzględniając dotychczasowe szacunki obejmujące obniżki stopy referencyjnej o 100 punktów bazowych, przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 10/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku, łączny negatywny wpływ na wynik odsetkowy banku w roku 2020 może oscylować w przedziale 140-200 mln zł" - czytamy w komunikacie.
Zarówno szacunki jak i założenia mogą ulegać modyfikacjom, zaznaczono.
Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 52,83 mld zł na koniec 2019 r.
(ISBnews)