Akcjonariusze Atalu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy


Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Atalu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 r., wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.
"Zwyczajne walne zgromadzenie Atal S.A. [...] postanawia przeznaczyć zysk netto Atal S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, w kwocie 111 973 tys. zł, w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale.
"Zarząd spółki postanowił zmienić jednorazowo założenia obowiązującej polityki dywidendowej spółki, która to zmiana będzie mieć zastosowanie wyłącznie do wypłaty dywidendy z zysku netto Atal S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019, w ten sposób, że zarząd postanowił rekomendować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki, rezygnację z wypłaty dywidendy z zysku netto Atal S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019, stosownie do aktualnej sytuacji związanej z pojawieniem się pandemii koronawirusa COVID-19 i trudnymi dla przewidzenia jego skutkami dla gospodarki" - wskazano w uzasadnieniu.
Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r.
(ISBnews)