Enea zarekomendowała niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 rok


Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - Enea zarekomendowała niewypłacanie dywidendy z zysku netto za 2019 i przeznaczenie całej kwoty 283,3 mln zł na kapitał rezerwowy, podała spółka.
"Zarząd spółki wnosi o podział zysku netto [...] za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku w kwocie 283 331 tys. zł w ten sposób, że 100% zysku netto proponuje przeznaczyć na finansowanie inwestycji poprzez zwiększenie kapitału rezerwowego" - czytamy w komunikacie..
"Rekomendacja zarządu spółki o przeznaczeniu 100% zysku netto za rok obrotowy 2019 na kapitał rezerwowy jest konsekwencją znacznych potrzeb inwestycyjnych grupy kapitałowej Enea, wynikających między innymi z planów ujętych w 'Strategii rozwoju grupy kapitałowej Enea do 2030 roku z perspektywą 2035 roku' [...]. Z punktu widzenia GK Enea istotne jest długofalowe budowanie poziomu kapitałów własnych, aby w przyszłości móc podołać realizacji inwestycji. Środki z zysku stanowić będą uzupełniające źródło finansowania nakładów inwestycyjnych, szczególnie w zakresie inwestycji związanych z rozwojem GK Enea" - czytamy dalej.
Zasadą polityki dywidendowej Enei pozostaje realizowanie w przyszłości wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku i możliwości finansowych spółki, zastrzeżono także.
Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, a także wydobycie węgla kamiennego. Enea jest notowana na GPW.
(ISBnews)