Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDKiA poinformowała w środę, że postępowanie przetargowe dotyczy przebudowy około 5 kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 12 na odcinku Kąkolewo–Garzyn.

„Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 105 dni od dnia podpisania umowy. Termin ten może ulec skróceniu” – podkreśliła Cieślak.

Dodała, że zakres inwestycji obejmuje m.in. frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni, wzmocnienie nawierzchni do 11,5 tony/oś, a także poszerzenie jezdni do 7 m i budowę obustronnych poboczy.

Termin składania ofert mija 25 czerwca. Wśród głównym kryteriów wyboru oferty jest m.in. cena, oraz skrócenie terminu zakończenia realizacji zadania. (PAP)

Reklama

autor: Anna Jowsa