W uroczystości uruchomienia szybkiego połączenia internetowego pomiędzy centrum badawczym DESY w Hamburgu a Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku udział wzięli polski wiceminister nauki Grzegorz Wrochna oraz sekretarz stanu w niemieckim Federalnym Ministerstwie Edukacji i Badań Naukowych Wolf-Dieter Lukas.

Dzięki bezpośredniemu połączeniu Centrum Informatyczne Świerk, należące do NCBJ, będzie mogło stać się drugim, obok ośrodka badawczego DESY, centrum gromadzenia i przetwarzania danych uzyskiwanych w eksperymentach European XFEL (lasera na swobodnych elektronach) - poinformowano.

"Fakt, że drugie, obok Hamburga, centrum danych lasera XFEL powstaje w NCBJ to ogromny sukces polskich naukowców. Ministerstwo i NCBJ już od kilku lat przygotowywały to przedsięwzięcie. Sukces ten jest wyrazem uznania krajów członkowskich European XFEL dla polskiego wkładu w budowę, uruchomienie i obsługę XFEL" – podkreślił wiceminister Grzegorz Wrochna, cytowany na stronie internetowej resortu.

MNiSW informuje, że uruchomienie łącza pozwoli na przyspieszenie procesu analizy danych oraz na ograniczenie niebezpieczeństwa przypadkowej utraty zgromadzonych danych. Z łączy o podobnej lub większej przepustowości korzysta zwykle wielu użytkowników. Nieczęsto spotyka się szybkie połączenia przeznaczone dla jednej infrastruktury badawczej.

Reklama

Projekt po stronie polskiej finansowany był przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a po stronie niemieckiej – przez spółkę European XFEL GmbH.

Rentgenowski laser na swobodnych elektronach European XFEL (X-ray free-electron laser) to najpotężniejsze urządzenie badawcze tego typu na świecie. Znajduje się na terenie ośrodka badawczego DESY w Hamburgu, a w jego powstanie i uruchomienie zaangażowanych jest 12 krajów europejskich, w tym Polska. Współudziałowcem przedsięwzięcia jest NCBJ, które koordynowało całość polskiego wkładu w budowę lasera. Infrastruktura urządzenia ma 3,5 km długości. Przeznaczony jest do prowadzenia badań naukowych i rozwojowych. Pozwala na trójwymiarowe obrazowanie złożonych cząsteczek biologicznych (DNA) oraz filmowanie przebiegu złożonych reakcji chemicznych. Budowa lasera kosztowała ponad miliard euro. (PAP)