Akcjonariusze TU Europa zadecydowali o przeznaczeniu 39,375 mln zł z zysku za 2008 rok na wypłatę dywidendy - poinformowała spółka w środowym komunikacie.

Dniem dywidendy będzie 17 kwietnia, a wypłata nastąpi 5 maja. W połowie marca spółka informowała, że zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 39,375 mln zł. Zysk netto TU Europy wyniósł 78,84 mln zł.

W ubiegłym roku TU Europa wypłacała 7,24 zł dywidendy na akcję i była to pierwsza wypłata dywidendy od rozpoczęcia notowań giełdowych. Akcje TU Europa są notowane na GPW od czerwca 1999 r. 99,79 proc. akcji jest w posiadaniu Getin Holding.