Profesor Nassim Taleb, który zajmuje się problemami ryzyka na New York University uważa, że Stany Zjednoczone idą w złą stronę, wprowadzając plan nacjonalizacji złych aktywów za pośrednictwem specjalnej - publiczno-prywatnej instytucji.

"Nie rozumiem, dlaczego jako podatnik mam subsydiować tych, którzy upadli, dając im możliwość odbudowania bilansów" - powiedział Taleb w Bloomberg TV. Uznał za szokujące, że rząd pozwoli bankom wycenić toksyczne aktywa, choć żaden mechanizm rynkowy nie pozwala na wycenę tych papierów.

Taleb sądzi, że liderzy G20 nie są przygotowani do naprawy światowego systemu, ponieważ nie pojmują jak działają rynki i nie wiedzą jakie są rzeczywiste przyczyny kryzysu kredytowego.