Spółka dystrybucyjna Jago podpisał umowy ze Stefanem Makarukiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. Hela, na mocy której Jago przejmie dystrybutora mrożonek za 1 mln akcji serii F o łącznej cenie emisyjnej 2,55 mln zł, podała spółka w komunikacie.

Dzięki temu przejęciu Jago liczy na zwiększenie przychodów o 20 mln zł rocznie. Lit intencyjny w tej sprawie podpisano w połowie stycznia. Przewidywał on realizację przejęcia do 15 marca. "Przeniesienie ww. przedsiębiorstwa na rzecz F.H. Jago SA umożliwi wzmocnienie pozycji Spółki na rynku warszawskim, będzie miało wpływ na wzrost przychodów Jago o około 20 mln zł oraz jest kolejnym krokiem na drodze do konsolidacji branży dystrybucji żywności mrożonej" - głosi komunikat.

11 marca odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie Jago, które podjęło decyzję m.in. o emisji akcji serii F, które "zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa PPHU Hela". NWZ zgodziło się też na emisję ok. 10,1 mln akcji serii E związaną z przejęciem spółki spożywczej Stormm.

Po tych emisjach, kapitał Jago dzieli się na 44.405.524 akcji serii A-F. Narastająco w I-IV kw. 2008 roku grupa miała 2,21 mln zł straty wobec 2,42 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 94,90 mln zł wobec 104,67 mln zł. (ISB) tom