"Zwiększenie środków MFW oznacza bardzo znaczące wzmocnienie stabilności całego światowego systemu finansowego. To bardzo pozytywna rzecz" - powiedział w piątek PAP Rostowski na marginesie nieformalnego spotkania ministrów finansów krajów Unii Europejskiej w Pradze.

Na szczycie w Londynie zapadła decyzja, że środki MFW na pomoc krajom, które kryzys wpędził w tarapaty finansowe, zostaną potrojone do 750 mld dol. UE zadeklarowała już, że zapewni kredyty w wysokości 75 mld euro (ok. 100 mld dol).

Niektóre kraje rozwijające się borykają się z wysokim deficytem na rachunku obrotów bieżących i mają trudności z finansowaniem go w okresie, gdy napływ zagranicznego kapitału jest niższy, a kredyt na międzynarodowych rynkach - trudno dostępny. Z pomocy MFW skorzystali już nawet niektórzy członkowie UE: Węgry, Łotwa i Rumunia.

Rostowski podkreślił, że Polska jest w innej sytuacji, niż te kraje.

"To nie są środki, które będą Polsce potrzebne, ale bardzo ważne jest, by cały świat był finansowo bardziej stabilny" - powiedział minister.

Szef Europejskiego Banku Centralnego Jean-Claude Trichet apelował w Pradze, by nie wrzucać wszystkich krajów Europy Środkowo- Wschodniej do jednego worka i nie łączyć wzmocnienia środków MFW z trudną sytuacją gospodarczą niektórych z nich.

"To, co zostało uzgodnione (w Londynie), było z myślą o całej planecie, a nie jakiejś grupie krajów" - powiedział na konferencji prasowej.

Towarzyszący mu unijny komisarz ds. gospodarczych i walutowych Joaquin Almunia przyznał, że niektóre kraje UE przeżywają bardzo poważne kłopoty gospodarcze, ale "są kraje pozaeuropejskie w o wiele gorszej sytuacji".