Na pytanie, czy kryzys będzie miał negatywny wpływ na ich sytuację, twierdząco odpowiedziało 48 proc. Polaków, 49 proc. Czechów oraz 46 proc. Słowaków. Natomiast 23 proc. naszych rodaków, 26 proc. mieszkańców Czech oraz 34 proc. badanych Słowaków przyznało, że już odczuwa skutki recesji.

Blisko 23 proc. Polaków, 17 proc. Czechów oraz 12 proc. Słowaków ocenia, że kryzys "raczej nie będzie miał wpływu" na ich sytuację.

Z kolei 69 proc. Węgrów odczuwa już skutki kryzysu, a 24 proc. uważa, że najgorsze dopiero przed nimi. Jedynie 6 proc. twierdzi, że recesja nie będzie miała wpływu na ich życie.

Skutki kryzysu w zakładach pracy najsilniej odczuli Węgrzy (60 proc.), dalej Słowacy (42 proc.), Czesi (27 proc.), a następnie Polacy (24 proc.).

Badanych zapytano też o zastąpienie ich narodowej waluty euro. Zgodę na wprowadzenie euro wyraziło 65 proc. Węgrów, 53 proc. Polaków, 44 proc. Czechów. Przeciwko opowiedziało się 48 proc. Czechów, 38 proc. Polaków, 25 proc. Węgrów.

Słowacja jest krajem, w którym krajową walutę już zastąpiono euro.

Badanie CBOS przeprowadzono w dniach 4-10 marca br. na grupie 979 Polaków. Sondaż na Słowacji (firma FOCUS) przeprowadzono między 4 a 10 marca br. (1029 osób), na Węgrzech (TRKI) realizowano je od 12 do 25 marca br. (1010 osób), a w Czechach (CVVM Sociological Institute) w dniach 2-9 marca br. (1086 osób).