O DWS Polska TFI zrobiło się głośno na początku marca, kiedy zawiesiło wyceny jednostek trzech funduszy, a co za tym idzie, możliwość ich zbywania. TFI miało problem z wyceną obligacji strukturyzowanych, w które zainwestował 80 mln zł.

Jak podają Analizy Online, zgodnie z przewidywaniami, trzy fundusze DWS TFI, które w marcu miały problem z wyceną składników swoich portfeli, odnotowały zwiększone umorzenia. Według szacunków firmy badającej rynek funduszy, saldo nabyć i odkupień do tych funduszy było ujemne i wyniosło w marcu łącznie 82 mln zł.

Najwięcej środków klienci wypłacili z funduszu DWS Płynna Lokata Plus FIO, którego jednostka straciła w marcu 12 proc. Saldo wpłat i wypłat wyniosło aż minus 70 mln zł. W efekcie jego aktywa skurczyły się o połowę ze 192 mln zł w lutym do 100 mln zł na koniec marca. Przewaga wpłat nad wypłatami w przypadku DWS Płynna Lokata FIO wyniosło minus 8 mln zł, zaś w DWS Dłużnych Papierów Wartościowych FIO -4 mln zł. Pozostałe fundusze tego TFI wypadły znacznie lepiej. Saldo nabyć i odkupień DWS TFI wyniosło w marcu według szacunków Analiz Online -81 mln zł.

Wzrosły aktywa TFI

Na całym rynku w marcu aktywa zgromadzone w krajowych funduszach inwestycyjnych zwiększyły swoją wartość o 2,2 mld zł, osiągając poziom 69,51 mld zł. W ujęciu procentowym oznacza to wzrost o 3,3 proc. Mimo dodatniej dynamiki aktywów w ostatnim miesiącu, w ujęciu kwartalnym ich zmiana jest jednak ujemna, spadek wyniósł 5,7 proc.

Do wzrostu wartości aktywów w poprzednim miesiącu przyczyniła się m.in. poprawa sytuacji na giełdzie. W marcu na światowych rynkach akcji mieliśmy do czynienia z silnym odreagowaniem wcześniejszych spadków. Indeks WIG zanotował największy na przestrzeni dwóch lat wzrost na poziomie 10,8 proc. Marzec był pierwszym od 16 miesięcy okresem, w którym aktywa zgromadzone w krajowych TFI tak istotnie zwiększyły swoją wartość w wyniku czynników czysto rynkowych.

Na marcowy wzrost wartości aktywów pozytywny wpływ, w wysokości ok. 3,0 mld zł, miał wynik zarządzania. Z kolei saldo wpłat i odkupień, które według szacunków Analiz Online, wyniosło minus 0,8 mld zł, miało wpływ negatywny. Już po raz 15 w ciągu ostatnich 17 miesięcy było ono ujemne.

Zgoda dla AgioFunds TFI

Mimo nadal niepewnej sytuacji na rynku, w branży TFI pojawiają się kolejni chętni do rozpoczęcia działalności. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła właśnie zezwolenia na prowadzenie działalności przez AgioFunds TFI. Jednocześnie zgodziła się na utworzenie AGIO Specjalistycznego FIO. Prezesem zarządu spółki jest Jacek Jastrzębski.

Istniejące już TFI starają się natomiast rozszerzyć działalność. Jedno z najmłodszych towarzystw, Quercus TFI, otrzymało od Komisji zezwolenie na zarządzanie aktywami (asset management) i doradztwo inwestycyjne.

- To kolejny ważny krok w rozwoju naszej firmy. Obie usługi będą bardzo dobrym uzupełnieniem naszej dotychczasowej oferty - komentuje Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI.

Quercus to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest głównie do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. TFI zostało założone w sierpniu 2007 r., a w lutym 2008 r. otrzymało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności. Od września 2008 r. akcje Quercus TFI są notowane na rynku NewConnect.

Aktualne dane o rynku funduszy znajdziesz na http://finanse.forsal.pl/fundusze.html