Najwyższy poziom osiągnął on dokładnie przed rokiem.

"Od tego czasu nieprzerwanie pogarszają się jego notowania, chodź zaznaczyć należy, iż kwietniowy spadek jest zdecydowanie mniej gwałtowny niż ten z ostatnich kilku miesięcy" - napisano w komunikacie.

"Do pogorszenia ekonomicznej kondycji społeczeństwa przyczyniło się przede wszystkim większe zagrożenie bezrobociem, co znajduje swój wyraz w zmniejszającym się zatrudnieniu. Drugi niesprzyjający czynnik to wzrost cen, który coraz bardziej odczuwają gospodarstwa domowe" - napisano.

Według szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia w marcu wzrosła do 11,2 proc. z 10,9 proc. w lutym.

W połowie kwietnia GUS podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu wzrosły o 3,6 proc. w stosunku do marca 2008 roku, a w porównaniu z lutym wzrosły o 0,7.