Wnioski można składać od poniedziałku do 30 czerwca 2009 roku. Dotacja może wynieść nawet 90 proc. wartości wydatków kwalifikowanych do dofinansowania.

O dofinansowanie mogą się ubiegać m.in. porozumienia samorządów, koordynatorzy klastrów, istniejące centra obsługi inwestora. Pieniądze można m.in. otrzymać na działania na rzecz polityki regionalnej: badania, analizy społeczno-gospodarcze, dotyczące potencjału turystycznego czy kulturowego regionów wschodniej Polski, ale też tworzenie portali, wortali, serwisów, stron internetowych na temat wdrażania unijnej polityki spójności w Polsce Wschodniej.

Jak podaje PARP, 23 mln euro to przy zastosowanym przeliczniku walutowym 108,6 mln zł. Najwięcej z tej sumy - 47,2 mln zł - jest przeznaczonych na klastry, 37,8 mln zł na tworzenie sieci współpracy, 23,6 mln zł natomiast na projekty związane z tworzeniem polityki rozwoju regionalnego.

W przypadku klastrów i projektów nt. sieci współpracy centrów obsługi inwestora wartość projektu nie może być mniejsza niż 2 mln zł. Minimalna wartość projektów dotyczących np. promocji gospodarczej to 200 tys. zł.

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej skierowany jest do województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego i to tam muszą być zlokalizowane projekty. Program Rozwój Polski Wschodniej realizowany jest ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz budżetu państwa.

Pula środków przeznaczonych na Program obejmuje łącznie ok. 2,27 mld euro, w tym ok. 992 mln euro specjalnych środków przeznaczonych decyzją Rady Europejskiej dla najbiedniejszych regionów UE.

Pozostała kwota, ok. 1,3 mld euro, została przyznana przez polski rząd z ogólnej puli środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznanych dla Polski.

Celem programu Rozwój Polski Wschodniej jest wyrównywanie zapóźnień i szans rozwojowych tej części Polski (najbiedniejsze polskie regiony) oraz przyspieszenie tempa ich rozwoju.