GM funkcjonuje od początku roku dzięki pożyczkom rządowym w wysokości 13,4 mld USD i ma czas do 1 czerwca na przygotowanie znacznej redukcji zadłużenia, głębokich cięć kosztów pracy itp., aby wykazać, że jest zdolny do odzyskania rentowności. Od poniedziałku w General Motors trwa procedura zwalniania 1.600 etatowych pracowników w USA. Mają oni odejść z pracy z dniem 1 maja br.

Chrysler otrzymał pomoc rządową w wysokości 4 mld dolarów. Do końca kwietnia ma czas na przedstawienie programu sanacji. Wcześniej przedstawione plany naprawy sytuacji finansowej w General Motors i Chryslerze nie spotkały się z pozytywną oceną władz i obydwie firmy zostały zobowiązane do przedstawienia nowych rozwiązań, w przeciwnym wypadku grozi im bankructwo.