"Prognozujemy, że skorygowany EBIT grupy obniży się o 82,7 proc. do 1,2 mln zł w ujęciu r/r. Pogorszenie wynika z umiarkowanego wkładu samej spółki matki Comarch (oczekuje się 7 mln zł w I kw. 2009 r., płasko r/r), przy stratach German SoftM (spodziewane 5,8 mln zł w I kw. 2009 r.). Prognozujemy, że skorygowany zysk netto w I kw. 2009 r. wyniesie 2,2 mln zł (spadek o 70,5 proc. r/r)" - napisano w raporcie.

Specjaliści z ING uważają, że marże EBIT w 2009 r. prawdopodobnie znajdą się w trendzie spadkowym w rezultacie: większych strat z nowych przedsięwzięć oraz spodziewanego zerowego udziału EBIT z SoftM. Dlatego oczekują, że skorygowany zysk netto w 2009 r. wyniesie 39,7 mln zł, co oznacza spadek o 32,9 proc. r/r.

Analitycy ING nie znajdują uzasadnienia dla premii z jaką notowany jest Comarch do krajowych firm IT.

"Przy wskaźniku P/E na 2009 r. na poziomie 13,8x akcje Comarchu notowane są z 33 proc. premią w stosunku do krajowych spółek z branży. Uważamy, że premia ta jest nieuzasadniona ze względu na mierne marże i ryzyko związane efektami nowych przedsięwzięć" - napisano w raporcie.

"Sugerujemy przejście na spółkę Asseco Poland, która ma podobny profil oprogramowania, ale lepsze perspektywy na I kw." - dodano