"Uważamy, że Węgry podejmują obecnie właściwe kroki, by poprawić sytuację i osiągnąć w przyszłości trwały wzrost oraz miejsca pracy" - powiedział przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso na konferencji prasowej po spotkaniu z Bajnaiem.

"Uważam, że Węgry mają potencjał, by zostawić za sobą ten dość trudny okres i osiągnąć sukces gospodarczy" - dodał Barroso.

Bajnai zapowiedział wcześniej w kwietniu, że zamierza wprowadzić bolesne cięcia w sferze socjalnej, które dotkną m.in. sektor publiczny i emerytów. Wydatki miałyby zostać obcięte w ciągu obecnego i przyszłego roku o 1,3 bln forintów (5,7 mld dol.). Premier zapowiedział m.in. likwidację od 2010 roku trzynastej pensji w sektorze publicznym, zamrożenie wynagrodzeń w administracji publicznej oraz dodatków rodzinnych na dwa lata. Emeryci mieliby zostać pozbawieni trzynastej emerytury.

"Komisja Europejska ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje zapowiedziane w tym miesiącu środki antykryzysowe" - dodał Barroso.

UE wniosło znaczny wkład w pakiet kredytowy wys. 32,7 mld euro przyznany Węgrom pod szyldem Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Dług publiczny Węgier wynosi obecnie 75-80 proc. PKB, a bezrobocie wzrosło do 9,5 proc. Analitycy uważają, że PKB spadnie w tym roku nawet o 6 proc.