Łączne dyskonto na portfelu kredytowym kupowanym przez National Assets Management Agency może wynieść 6 mld euro. Nawet jednak przy takiej formie wsparcia, AIB miałby potrzebować dodatkowo 2,7 mld euro od rządu, by mieć właściwy współczynnik wypłacalności.