Choć marzec przyniósł odreagowanie na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i najważniejsze indeksy zyskały w ciągu ostatniego miesiąca od 10,2 do 14,5 proc., klienci funduszy akcji polskich nie zaliczą całego I kwartału do udanych. Zniżki w styczniu i lutym spowodowały, że WIG20 zamknął ten okres spadkiem o 15,5 proc., WIG zniżkował o 11,7 proc., a indeks średnich spółek, mWIG40, o 8,6 proc. Wzrostem, choć niewielkim, o 1,7 proc. wyróżnia się indeks małych spółek sWIG80.

- W I kwartale spółki z WIG20, podobnie jak spółki z szerokiego rynku, zachowywały się słabiej niż małe spółki z uwagi na niekorzystny wpływ banków. W ramach korekty wzrostowej trwającej od połowy lutego małe spółki zyskały najwięcej - mówi Katarzyna Siwek z Expandera.

Mimo tego w grupie funduszy małych spółek, podobnie jak w grupie uniwersalnych funduszy polskich akcji, wystąpiły ogromne dysproporcje w wynikach kwartalnych. Zmiana wartości jednostek uczestnictwa w przypadku funduszy małych spółek sięga od straty rzędu 14,8 proc. do 5,4-proc. zysku, a w przypadku uniwersalnych funduszy od 14,4 proc. straty do 4,9 proc. zarobku.

- Różnice te można tłumaczyć m.in. wielkością udziału banków w portfelu oraz, w przypadku funduszy z grupy małych i średnich spółek, tym, w jakim stopniu portfel odzwierciedla indeks mWIG40 czy sWIG80 - dodaje Katarzyna Siwek.

W efekcie fundusze akcji polskich małych i średnich spółek straciły średnio (mediana) w I kwartale 8,8 proc., a fundusze akcji polskich 9,79 proc.

Reklama

Znacznie lepiej poradziły sobie w tym czasie fundusze akcyjne zagraniczne wyceniane w złotych, które zarobiły średnio 2,35 proc.

- I kwartał na rynku akcji upłynął pod znakiem nadziei związanych z programami pomocowymi. Jednocześnie był to okres publikacji złych danych makroekonomicznych i obniżania prognoz wzrostu gospodarczego w tym roku. To, jak będzie wyglądać sytuacja w II kwartale, jest już znacznie mniej klarowne - mówi Katarzyna Siwek.

Ocenia, że inwestorzy będą czekać na II półrocze, które ma przynieść, jeżeli rzeczywiście wystąpią, pierwsze efekty programów pomocowych.

- II kwartał powinien dać odpowiedź, czy bessa zbliża się do końca, czy raczej czeka nas jeszcze jedna fala głębokich zniżek - dodaje.

W rankingu Expandera i forsal.pl podsumowującym I kwartał najlepsze wyniki inwestycyjne osiągnęło TFI Allianz Polska (80 pkt). Pierwsze miejsce zajęło m.in. dzięki funduszom Allianz Budownictwo 2012 i Allianz BRIC (EUR). Najgorzej w rankingu wypadło Pioneer Pekao TFI (-124 pkt).

ZAŁOŻENIA RANKINGU GP I EXPANDERA

W rankingu oceniamy wyniki wszystkich funduszy zarządzanych przez dane TFI. W najnowszym rankingu, ze względu na znaczne rozbieżności w stopach zwrotu pojawiające się w niektórych grupach funduszy, zmieniona została metodologia przyznawania punktów. Poprzednio były one przyznawane za przekroczenie średniej stopy zwrotu w danej grupie. Jednak zdarzało się, że średnia była zaniżana lub zawyżana przez fundusze, których stopa zwrotu znacznie odbiegała od wyników pozostałych funduszy. Obecnie punkty będą przyznawane za przekroczenie mediany stóp zwrotu danej grupy.