Przeciwnikom tradycyjnego „papierowego” czytelnictwa przybył kolejny argument. Jak podaje agencja Bloomberg, korzyści dla środowiska naturalnego wynikające z korzystania z elektronicznych czytników książek takich jak Kindle firmy Amazon już niedługo będą większe niż te wynikające z proekologicznych wydatków całego przemysłu wydawniczego.

Do 2012 roku przestawianie się społeczeństwa na e-czytelnictwo spowoduje drastyczną obniżkę emisji dwutlenku węgla. Zyski wynikające z tego będą ponad dwa razy większe niż szkody wyrządzone środowisku w wyniku całego procesu produkcyjnego elektronicznych czytników książek.

Zgodnie z szacunkami firmy konsultingowej Cleantech dwutlenek węgla zaoszczędzony przez rok od zakupu urządzenia takiego jak wspomniany czytnik Kindle wystarczyłby na produkcję i dystrybucję 22,5 tradycyjnej papierowej książki. Jak podaje Cleantech, do 2012 roku zostanie sprzedanych ponad 14 milionów elektronicznych czytników książek.