Drastyczny spadek liczby transakcji wywołany za wysoką ceną mieszkań i ograniczeniami w dostępie do kredytów spowodował zastój, który doprowadził do obniżek prowizji – wynika z ankiety przeprowadzonej wśród pośredników przez Szybko.pl i Expandera.
Portal Szybko.pl wraz Expanderem zapytał 198 pośredników z całego kraju o szczegóły ich pracy. Badanie zostało przeprowadzone w grudniu 2009 r. Agenci odpowiadali na pytania o wyniki w minionym roku i porównali je z 2008 r.
Reklama
Dwa lata temu 53 proc. agentów nieruchomości pośredniczyło w ciągu miesiąca średnio w 1 do 2 transakcji, a aż 37 proc. nawet w 3 do 5. Rok później był już znacznie gorzej. Jak pokazują wyniki średnio dwóch z pięciu (38 proc.) agentów nie sprzedawało miesięcznie nic. Do dwóch transakcji miesięcznie doprowadzało 41 proc., a więc o 12 proc. mniej niż w ubiegłym roku.

>>> Czytaj też: Prezes Home Broker: w 2010 roku mieszkania zdrożeją średnio o 5-7 proc.

Zastój na rynku zmusił agencje do obniżenia prowizji. Wśród ankietowanych agentów ponad połowa (55 proc.) stwierdziła, że w ubiegłym roku prowizje zmalały. Jedynie 3 proc. zaznaczyło odpowiedź „wzrosły”. 41 proc. uważa zaś, że pozostały bez zmian. Pracownicy agencji nieruchomości odpowiadali także na pytanie o wysokość marży pobieranej w 2009 roku. Z danych wynika, że najbardziej popularne było pobieranie od 2,1 proc. do 2,5 proc. wartości transakcji – 39 proc. Nieco mniej, bo 38 proc. wskazań, otrzymała odpowiedź od 1,6 proc. do 2 proc. Najmniejsza prowizja pobierana była sporadycznie, raptem 7 proc. pośredników określiło pobieraną prowizję na tym poziomie. W ubiegłym roku między 2,6 proc. a 3 proc. od kwoty transakcji dostało aż 13 proc. agentów. Co ciekawe byli także szczęśliwcy, którzy dzięki finalizacji umowy dostali ponad 3,5 proc. – ale było ich zaledwie dwóch na stu. Jakie były przyczyny tak słabych wyników? Ankietowani zgodnie uważają, że największy wpływ na niski poziom sprzedaży miały ex aequo (64 proc. wskazań) zbyt wysoka cena nieruchomości oraz nieuzyskanie przez klienta kredytu.

Pełna treść artykułu: Pośrednicy: ceny za wysokie, mało transakcji