"W najbardziej prawdopodobnym scenariuszu nie spodziewamy się wzrostu presji inflacyjnej" - powiedział szef misji MFW w Polsce Poul Thomsen.

W swoim raporcie MFW ocenia m.in., że ewentualny wzrost płac będzie ograniczany przez utrzymujące się wysokie bezrobocie. W związku z tym presja inflacyjna powinna być ograniczona.

MFW podkreśla, że RPP właściwie zareagowała na kryzys obniżając stopy procentowe w sumie o 250 pkt. bazowych.

"W Projekcji inflacji NBP ocenia, że w okresie prognostycznym inflacja wzrośnie powyżej górnej granicy celu inflacyjnego, rynek spodziewa się, że RPP rozpocznie zaostrzanie polityki pieniężnej w końcówce roku. Jednak w naszej opinii inflacja pozostanie w granicy założonych widełek, co oznaczałoby że podwyższenie stóp procentowych nie powinno być w tym okresie rozpatrywane" - czytamy w raporcie.

W poniedziałek Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym wzrosły o 0,2 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca, natomiast w ujęciu rocznym inflacja wyniosła 2,9 proc. W styczniu inflacja roczna wyniosła 3,5 proc. w ujęciu rocznym (po zmianie koszyka inflacyjnego).

Reklama

NBP spodziewa się, że średnioroczna inflacja konsumencka wyniesie w tym roku 1,8 proc., w roku 2011 wzrośnie do 2,4 proc., zaś w 2012 roku - przyspieszy do 3,5 proc. (wobec 3,5 proc. w 2009 r.), wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej.

MFW podniosło prognozę PKB Polski

Wzrost gospodarczy w Polsce może wynieść 2,75 proc. w 2010 r. i 3,25 proc. w 2011 r. - wynika z raportu misji Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Polsce.

"Otoczenie globalne się poprawia" - powiedział dziennikarzom szef misji MFW Poul Thomsen w poniedziałek. MFW spodziewa się też na ożywienie popytu wewnętrznego, zwłaszcza za sprawą inwestycji wewnętrznych.

W raporcie MFW ocenia, że polskie banki są gotowe do rozszerzenia akcji kredytowej. Polsce będzie sprzyjał też napływ środków - w ciągu najbliższych kilku lat wartość napływających funduszy unijnych ma się potroić.

"Dzięki dobrym wynikom, polska gospodarka staje się też celem napływu funduszy zagranicznych" - dodał Thomsen.

W październiku MFW podniósł prognozy PKB Polski do 1,0 proc. wzrostu w 2009 r. i 2,2 proc. wzrostu w 2010 z 0,7 proc. spadku prognozowanego na 2009 rok i 1,5 proc. wzrostu oczekiwanego w 2010 r.