Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) nie spodziewa się znaczącego wzrostu presji inflacyjnej w polskiej gospodarce i w związku z tym ocenia, że Rada Polityki Pieniężnej nie powinna zmieniać swojego neutralnego nastawienia. MFW uważa, że PKB za 2010 rok wyniesie 2,75 proc.

"W najbardziej prawdopodobnym scenariuszu nie spodziewamy się wzrostu presji inflacyjnej" - powiedział szef misji MFW w Polsce Poul Thomsen.

W swoim raporcie MFW ocenia m.in., że ewentualny wzrost płac będzie ograniczany przez utrzymujące się wysokie bezrobocie. W związku z tym presja inflacyjna powinna być ograniczona.

MFW podkreśla, że RPP właściwie zareagowała na kryzys obniżając stopy procentowe w sumie o 250 pkt. bazowych.

"W Projekcji inflacji NBP ocenia, że w okresie prognostycznym inflacja wzrośnie powyżej górnej granicy celu inflacyjnego, rynek spodziewa się, że RPP rozpocznie zaostrzanie polityki pieniężnej w końcówce roku. Jednak w naszej opinii inflacja pozostanie w granicy założonych widełek, co oznaczałoby że podwyższenie stóp procentowych nie powinno być w tym okresie rozpatrywane" - czytamy w raporcie.

W poniedziałek Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym wzrosły o 0,2 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca, natomiast w ujęciu rocznym inflacja wyniosła 2,9 proc. W styczniu inflacja roczna wyniosła 3,5 proc. w ujęciu rocznym (po zmianie koszyka inflacyjnego).

NBP spodziewa się, że średnioroczna inflacja konsumencka wyniesie w tym roku 1,8 proc., w roku 2011 wzrośnie do 2,4 proc., zaś w 2012 roku - przyspieszy do 3,5 proc. (wobec 3,5 proc. w 2009 r.), wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej.

MFW podniosło prognozę PKB Polski

Wzrost gospodarczy w Polsce może wynieść 2,75 proc. w 2010 r. i 3,25 proc. w 2011 r. - wynika z raportu misji Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Polsce.

"Otoczenie globalne się poprawia" - powiedział dziennikarzom szef misji MFW Poul Thomsen w poniedziałek. MFW spodziewa się też na ożywienie popytu wewnętrznego, zwłaszcza za sprawą inwestycji wewnętrznych.

W raporcie MFW ocenia, że polskie banki są gotowe do rozszerzenia akcji kredytowej. Polsce będzie sprzyjał też napływ środków - w ciągu najbliższych kilku lat wartość napływających funduszy unijnych ma się potroić.

"Dzięki dobrym wynikom, polska gospodarka staje się też celem napływu funduszy zagranicznych" - dodał Thomsen.

W październiku MFW podniósł prognozy PKB Polski do 1,0 proc. wzrostu w 2009 r. i 2,2 proc. wzrostu w 2010 z 0,7 proc. spadku prognozowanego na 2009 rok i 1,5 proc. wzrostu oczekiwanego w 2010 r.