Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 1.254 mln euro wobec 693 mln euro (po korekcie) deficytu miesiąc wcześniej i 266 mln euro deficytu rok wcześniej. Dziesięciu ekonomistów uwzględnionych w ankiecie agencji ISB przewidywało, że deficyt C/A wyniósł w listopadzie średnio 1.480 mln euro. Rozbieżności w ich prognozach były bardzo duże i wahały się od -626 mln euro do -2.000 mln euro.