"W odpowiedzi na opublikowane w dniu 13 grudnia 2010 roku zaproszenie do udziału w nieograniczonym, pisemnym przetargu publicznym na nabycie pakietu akcji spółki Bank Polskiej Spółdzielczości w wyznaczonym terminie tj.: 13 stycznia br. do godz. 14:30 wpłynęła jedna oferta pochodząca od: Asseco Poland" - czytamy w komunikacie.

Oferta dotyczy 2.104.560 akcji BPS stanowiących 1,58% kapitału zakładowego spółki. Informując o ofercie MSP podało, że minimalna cena sprzedaży (cena wywoławcza) za jedną akcję wynosi 4,70 złotych. Na dzień 31 grudnia 2009 suma bilansowa banku wynosiła 11,27 mld zł, a kapitał własny 411 mln zł. W 2009 roku bank zanotował 57,15 mln zł zysku netto.

Zatrudnienie w banku to 1270 osób.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku Asseco Poland (ASSECOPOL) miało 315,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 278,76 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 2191,78 mln zł wobec 2114,60 mln zł.