Zorganizowany zostanie także przetarg zamiany zaplanowany na 2 lutego. Na przetargu zamiany do odkupu zaoferowane papiery serii PS0511 o wartości 20,094 mld zł oraz OK0711 o wartości 19,264 mld zł. W zamian resort zaoferuje papiery serii PS0416. W styczniu resort finansów zorganizował dwa przetargi obligacji hurtowych, sprzedając papiery o łącznej wartości 8,75 mld zł, oraz jeden przetarg zamiany, na którym sprzedał papiery warte 0,46 mld zł.