Biorąc pod uwagę silne efekty bazy dla pierwszych trzech miesięcy 2011 r. oraz potencjalne efekty przesunięć popytu z uwagi na zmiany w podatku VAT ryzyka dla prognozy wzrostu PKB za I kw. są jednak wysokie, dlatego bardzo istotne będą kolejne dane miesięczne.

Wczoraj poznaliśmy też dane o cenach produkcji sprzedanej przemysłu w lutym. Wzrost o 7,3% r/r okazał się zbliżony do naszych oczekiwań (7,2% r/r) i wyższy wobec prognoz rynkowych (6,7% r/r). Biorąc pod uwagę przyspieszenie wzrostu cen paliw na rynku hurtowym w marcu oraz osłabienie kursu złotego z ostatnich dni można oczekiwać dalszego wzrostu wskaźnika PPI w marcu, przy skali wzrostu ograniczanej jedynie spadkami cen miedzi (niższa dynamika cen w górnictwie).

Czwartek przyniósł również publikację zapisu dyskusji na posiedzeniu RPP w marcu (minutes). Tekst stenogramów nie dostarczył jednak żadnych nowych informacji, wobec zapisu komunikatu z marcowego posiedzenia Rady. Zgodnie z wcześniejszymi sugestiami członkowie RPP obawiają się negatywnych skutków utrzymywania się podwyższonego wskaźnika bieżącej inflacji, którym jednak przeciwstawiane są argumenty braku wyraźnych czynników które mogłyby w średnim okresie podwyższać inflację z tytułu czynników popytowych (a nie jak to miejsce obecnie wyłącznie podażowych).

Dziś najważniejszą informacją, która napłynie na rynek będą dane o bilansie na rachunku obrotów bieżących. Prognozujemy, że deficyt obrotów bieżących utrzymał się w styczniu na poziomie zbliżonym do grudniowego, czyli wyniósł blisko 1,6 mld EUR.

Źródło nieznane