Choć wypowiedź prezesa NBP nie wskazuje jednoznacznie, że zagłosuje za podwyżką stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu RPP na początku kwietnia, to interpretujemy ją jako rozważanie takiej możliwości.

Świadczy o tym wskazanie na zmiany w otoczeniu zewnętrznym wpływającym na decyzje RPP: wysokie prawdopodobieństwo wcześniejszej niż przewidywano podwyżki stóp procentowych przez EBC oraz silniejszy bieżący wzrost cen ropy naftowej.

Jednocześnie wypowiedź Belki interpretujemy jako chęć wskazania rynkowi, że szybka podwyżka stóp procentowych nie będzie oznaczała kolejnych szybkich podwyżek stóp procentowych, co wspiera nasz bazowy scenariusz, że po kwietniowej podwyżce stóp procentowych nastąpi dłuższa (ok. dwa kwartały) przerwa w cyklu podwyżek stóp procentowych NBP.

Dziś o 14 na rynek napłyną dane o inflacji bazowej w styczniu i lutym. Prognozujemy, że lutowy wskaźnik inflacji bazowej netto (CPI po wyłączeniu nośników energii i żywności) wzrośnie do 1,8% r/r wobec szacowanego przez nas styczniowego poziomu 1,7% r/r. Przyspieszenie wskaźnika w lutym wynikać będzie z przyspieszenia dynamiki rocznej cen w większości kategorii (opóźnione w czasie efekty zmiany stawek VAT na początku roku), jedynie w kategorii napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe odnotowano zmniejszenie dynamiki cen oraz w odzieży i obuwiu silniejszą skalę rocznego spadku. W kolejnych miesiącach oczekujemy kontynuacji wzrostu wskaźnika inflacji bazowej netto.

Źródło nieznane