Grempco

Grempco, spółka o charakterze portfelowym, zadebiutuje na rynku NewConnect 24 marca - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.
"W wyniku przeprowadzonej oferty prywatnej spółka pozyskała kapitał o wartości ok. 3,3 mln zł. Pozyskane z emisji akcji środki zostaną przeznaczone na rozwój wysoce innowacyjnych spółek portfelowych. Spółka planuje również przejście na rynek regulowany GPW SA w perspektywie najbliższych trzech lat" - podano w komunikacie. Grempco jest podmiotem o charakterze portfelowym, posiadającym większościowe udziały w trzech spółkach wysokich technologii: spółce CIAT, spółce GRYFITLAB oraz w FLUID DESK. CIAT jest producentem urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji wentylacyjnych, a także importerem i dystrybutorem urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Kolejną spółką jest GRYFITLAB, prowadząca prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych oraz badania i analizy dla producentów materiałów budowlanych i urządzeń z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Trzecią spółką w portfelu Grempco jest FLUID DESK, oferująca specjalistyczne oprogramowanie CAD dla inżynierii sanitarnej.

Pekaes

Zarząd operatora logistycznego PEKAES planuje zarekomendować walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 33 mln zł na wypłatę dywidendy, co daje 1 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. "Zarząd PEKAES SA (...) informuje, iż w dniu 22 marca 2011 roku, podjął uchwałę i wystąpił z wnioskiem o podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki o pozytywne zaopiniowanie i zarekomendowanie najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kwoty w wysokości 33.020.870 złotych, tj. kwoty 1 złoty na jedną akcję, która może zostać przeznaczona do podziału (...) do wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki" - podała spółka. Spółka podała też, że 22 marca 2011 roku rada nadzorcza zgodziła się na propozycję zarządu.

Spółka podała, że wypłata dywidendy uzasadniona jest m.in.: stabilną sytuacją finansową PEKAES oraz Grupy Kapitałowej (spółka dysponuje nadwyżką wolnych środków pieniężnych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy); pozytywnymi prognozami wyników finansowych Grupy Kapitałowej na rok 2011 (Grupa zakłada w tym roku dalszą poprawę wyników finansowych oraz dodatnie przepływy pieniężne); realizacją przyjętej w strategii na lata 2010-12 polityki dywidendowej, w ramach której PEKAES dokonuje wypłaty akcjonariuszom nadwyżek pieniężnych oraz planowaną dalszą sprzedażą aktywów nie służących działalności podstawowej PEKAES i oczekiwanymi wpływami pieniężnymi z tej sprzedaży. W 2010 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 19,5 proc. do 563,8 mln zł, strata operacyjna wyniosła 1,9 mln zł, a strata netto 703 tys. zł.

Kernel

Producent spożywczy działający na Ukrainie, Kernel Holding zawarł umowę w sprawie opcji na nabycie pakietu kontrolnego akcji (71%) spółki Ukrros, prowadzącej działalność w branży rolnej oraz posiadającej na Ukrainie elewatory zbożowe i cukrownie, poinformował Kernel w komunikacie. Kernel zapłaci za ten pakiet 42 mln USD w gotówce, podała też spółka. „Nabycie tej firmy zapewni spółce Kernel 100 tys. ha dodatkowych użytków rolnych, dodatkowe moce elewatorów mogących przechowywać 87 tys. ton zboża oraz cukrownie o wydajności dziennej 22 tys. ton" – czytamy w komunikacie.

BG Capital podtrzymało rekomendację „trzymaj" dla akcji producenta spożywczego działającego na Ukrainie, Kernel Holding, wynika z raportu datowanego na 22 marca.>>>>

PC Guard

Spółki Calatrava Capital, PCGuard oraz Navigator Capital podpisały protokół uzgodnień w sprawie warunków planowanej transakcji sprzedaży akcji Imagis oraz sposobu jej finansowania, poinformowały firmy w komunikatach. Maksymalną wycenę akcji Imagis ustalono na 74,32 mln zł, ale ma ona zostać potwierdzona. "PC Guard potwierdza zamiar nabycia 100% akcji Imagis, lecz nie mniej niż 51 % wszystkich akcji spółki., które dają co najmniej 51% liczby wszystkich głosów na WZA" - czytamy w treści porozumienia.

Orbis

Spółka Orbis podpisała umowy sprzedaży dwóch nieruchomości – hotelu Cracovia w Krakowie za kwotę 32,51 mln zł netto oraz hotelu Neptun w Szczecinie za 26,99 mln zł netto, poinformowała spółka w komunikacie. Środki uzyskane ze sprzedaży zostaną zainwestowane m.in. w rozwój hoteli ekonomicznych, w tym na wznowienie i dokończenie budowy nowych, zlokalizowanych na strategicznych dla Orbis rynkach, takich jak Warszawa i Kraków. "Transakcje sprzedaży dwóch nieruchomości przyczynią się do szybszego uruchamiania projektów zamrożonych w czasie kryzysu i startu budowy nowych hoteli. Działania te będą koncentrować się głównie na segmencie ekonomicznym, czyli markach Etap i Ibis, w głównych polskich miastach" – powiedział prezes Laurent Picheral, cytowany w komunikacie.

iCom Vision Holding

Akcje spółki iCom Vision Holding, która zajmuje się dostarczaniem mobilnego kontentu do głównych operatorów sieci mobilnych w Czechach i na Słowacji, wzrosły na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku NewConnect o 18 proc., do 3,20 zł. >>>>

AerFinance

Brytyjski AerFinance planuje debiut na rynku NewConnect pod koniec kwietnia tego roku - podała spółka w komunikacie prasowym. W ramach oferty publicznej inwestorom zostanie zaoferowanych do 3,8 mln nowych akcji. Maksymalną cenę emisyjną ustalono na 2,5 zł.

Oznacza to, że wartość brutto emisji wyniesie do 9,5 mln zł.

Do tej pory holding działał na zasadach funduszu inwestującego w perspektywiczne spółki z branży lotniczej oraz IT, przede wszystkim z rejonu Europy Środkowo-Wschodniej. Środki z emisji AerFinance Plc przeznaczy na rozszerzenie działalności o sprzedaż i leasing samolotów oraz ich komponentów.

"Holding nabywać będzie zdekapitalizowane statki powietrzne oraz podzespoły pochodzące z licytacji bankowych i zajęć komorniczych. Następnie będą one odnawiane przez spółkę zależną Avtech Aviation&Enginnering Plc i kierowane na sprzedaż lub wynajem" - podano w komunikacie.

AerFinance będzie dalej inwestować w spółki lotnicze oraz IT.

"Rozszerzenie profilu działalności pozytywnie wpłynie na nasze wyniki finansowe, a wypracowane zyski zostaną przeznaczone m.in. na dalsze akwizycje. Do tej pory nasze spółki portfelowe finansowane były przede wszystkim ze środków zewnętrznych. W związku z faktem, że rynek, na którym działamy, rośnie w szybkim tempie, pojawia się na nim coraz więcej rozwojowych firm. Poprzez dokapitalizowanie podmiotów podnosimy ich wartość, co korzystnie przekłada się także na nasze zyski" - poinformował cytowany w komunikacie Kolja Leo, prezes AerFinance.

Od 24 marca do 1 kwietnia potrwa road show i book building. 1 kwietnia podana zostanie cena emisyjna. Między 4 a 11 kwietnia przyjmowane będą zapisy na akcje, a 12 kwietnia nastąpi przydział papierów.ABC Data

W raporcie z 14 marca analitycy DM AmerBrokers zmienili rekomendację dla walorów spółki ABC Data na „neutralnie” z „trzymaj”. >>>>

BBIZENNFI

W raporcie z 21 marca analitycy DM Banku BPS podtrzymali rekomendację „kupuj” akcje BBI Zeneris. >>>>

Polcolorit

Producent płytek ceramicznych, Polkolorit realizuje działania restrukturyzacyjne, które mają doprowadzić do uzyskania rentowności w 2011 roku, poinformowała spółka w komunikacie. Spółka prowadzi rozmowy z dużym europejskim graczem branżowym w zakresie współpracy produkcyjnej. Po I kw. zaprezentuje prognozy finansowe na 2011 rok. Zarząd Polcoloritu podjął decyzję o wprowadzeniu planu naprawczego, który ma poprawić wyniki spółki w 2011 roku, zapowiedziała firma.

MLP Group

Deweloper powierzchni magazynowych, MLP Group powinien w najbliższym czasie zdecydować o ponownym przeprowadzeniu oferty publicznej i debiucie na GPW, powiedział członek zarządu spółki Radosław Krochta w środę. Spółka liczy, że zdobędzie pozycję lidera na rynku rumuńskim. "Bardzo mocno rozważamy IPO. W najbliższym czasie podejmiemy decyzję. Dostrzegamy pozytywny klimat w obliczu spadających stóp kapitalizacji, co korzystnie wpływa na wyceny. Prospekt mamy ważny do listopada" - powiedział Krochta dziennikarzom. Dodał, że obecnie w segmencie magazynowym stopy kapitalizacji spadły do 8,1-8,2% z 8,5-8,7% wcześniej.

Grupa Żywiec

Grupa Żywiec utworzy w Katowicach Centrum Obsługi Klienta, która zapewni ponad 250 miejsc pracy, podała spółka w komunikacie. Producent Żywca, Warki i Tatry szacuje koszt inwestycji na kilkanaście milionów złotych. „Grupa Żywiec doceniła potencjał aglomeracji. Katowice zostały wybrane z uwagi na łatwość pozyskania wykwalifikowanych pracowników, niskie koszty związane z utworzeniem Centrum Obsługi, łatwość dojazdu, infrastrukturę teleinformatyczną, optymalny standard nieruchomości oraz szybki termin dla uruchomienia przedsięwzięcia" - powiedział dyrektor ds. sprzedaży i dystrybucji Grupy Żywiec, Mariusz Borowiak, cytowany w komunikacie.

KGHM, Tauron

Skarb Państwa zakończył we wtorek proces budowania księgi popytu na 208.478.000 akcji (tj. 11,9% kapitału) Tauron Polska Energia. Cena została ustalona w wysokości 6,15 zł za akcję, poinformował resort w komunikacie. "Skarb Państwa informuje o zakończeniu w dniu 22 marca 2011 roku procesu budowania księgi popytu na 208.478.000 akcji spośród 735.361.897 akcji spółki Tauron Polska Energia SA należących do Skarbu Państwa. Cena została ustalona w wysokości 6,15 zł za akcję" - głosi komunikat.

KGHM kupił 71 mln akcji Tauron Polska Energia w procesie sprzedaży przeprowadzonym przez Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) płacąc 6,15 zł za sztukę, poinformowała spółka w komunikacie. W rezultacie KGHM zwiększył swój udział w Tauronie do 10,39 proc..

PKO BP

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) opowiada się za tym, żeby sprzedaż mniejszościowego pakietu PKO BP oraz akcji banku posiadanych przez BGK odbyło się w drodze wtórnej oferty publicznej, poinformował minister Aleksander Grad w środę. "Skłaniam się do tego, aby sprzedaż akcji PKO BP była przeprowadzona w drodze oferty publicznej" - powiedział Grad odpowiadając na pytanie, czy Skarb Państwa preferuje wtórną ofertę publiczną, czy w drodze przyśpieszonej budowy księgi popytu.

UniCredit

Bank UniCredit S.p.A. miał 321 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2010 roku wobec 371 mln euro zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Erbud

Firma budowlana Erbud zawarł umowę z M-Alfa Osiedla na wykonanie Zespołu Budynków Mieszkalnych Alfa Park w Gdańsku, przy ul. Myśliwskiej za kwotę 41,0 mln zł, podała spółka w komunikacie w środę. "Emitent informuje o zawarciu umowy z M-Alfa Osiedla spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna na niżej wyszczególnionych warunkach (...)
- Wartość kontraktu 40.990.000,00 zł
- Przedmiot kontraktu: Zespół Budynków Mieszkalnych Alfa Park, 189 mieszkań w 7 budynkach" - czytamy w komunikacie.

Tesgas

Spółka świadcząca usługi dla gazownictwa, Tesgas, wykona prace dla grupy konsorcjum budującego odcinek autostrady A-1 za 10,7 mln zł brutto, poinformowała spółka w środę. "Zarząd Tesgas powziął informację, o podpisaniu umowy ze spółką Apriva będącą członkiem konsorcjum (...) na realizację prac polegających na przebudowie sieci gazowych podczas realizacji inwestycji: p.n. 'Budowa Autostrady A-1 Toruń – Stryków, Odcinek I: Czerniewice – Odolion od km 151+900 do km 163+300 i Odcinek II: Odolion – Brzezie od km 163+300 do km 186+366'" - czytamy w komunikacie. Strony ustaliły termin wykonania umowy na okres od 30 września 2010 r. do 20 maja 2011 r., podano także.

PEP

Spółka Polish Energy Partners (PEP) ustaliła cenę emisyjną akcji serii Y na 28,5 zł, poinformowała spółka w komunikacie. W połowie marca walne zgromadzenie spółki zdecydowało o podwyższeniu kapitału w drodze emisji prywatnej do 1,57 mln akcji serii Y z wyłączeniem prawa poboru. Objęcie akcji serii Y nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w ramach oferty publicznej nie objętej prospektem emisyjnym. Według przyjętej uchwały, akcje akcje serii Y zostaną zaoferowane inwestorom, z których każdy nabędzie akcje o wartości co najmniej 50.000 euro, liczonej według ich ceny emisyjnej, po średnim kursie walut NBP. PEP podał, że środki pozyskane z emisji umożliwią spółce częściową realizację planu inwestycyjnego (budowę farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej ok. 70 MW, realizację "developmentu" farm wiatrowych o mocy ok. 450 MW, budowę fabryki pelletu oraz budowę elektrowni biomasowej o mocy zainstalowanej brutto ok. 30 MW).