Kernel ma za ten pakiet zapłacić 42 mln USD. Kernel ma długoterminowy rating podmiotu (IDR) dla długu w walutach obcych na poziomie B, a w walucie krajowej - na poziomie B+. Oba ratingi mają perspektywę stabilną. Krajowy rating długoterminowy spółki to AA+(ukr).

"Powiększenie działalności produkcyjnej oraz dodanie działalności w segmencie cukru (20 proc. pól pod uprawą przeznaczono na buraki cukrowe) potwierdza apetyt Kernela na wzrost poza obecną strukturą" - głosi komunikat agencji. Fitch podkreśla, że choć Ukrros nie prowadzi - w przeciwieństwie do Kernela - działalności w segmencie oleju słonecznikowego, będzie dla tej spółki uzupełnieniem w segmencie handlowym. "Co więcej, sprawi, że Kenrel stanie się mniej zależny od cen eksportu, ponieważ cukier sprzedaje się głównie w kraju" - podkreśla agencja.

Fitch uważa, że transakcja ta nie wpłynie na płynność Kernela, który pozyskał niedawno dodatkowe linie kredytowe (w wysokości 180 mln USD). Narastająco w I-II kw. roku obrotowego 2010/2011 (1 lipca - 31 grudnia 2010 r.) Kernel miał 83,65 mln USD skonsolidowanego zysku netto wobec 82,45 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 911,78 mln USD wobec 512,52 mln USD.