Wcześniej ministerstwo zapowiadało, że na przetargu 4 kwietnia zaoferuje bony 51-tygodniowe o wartości nominalnej własnie 500-1.000 mln zł. Na poprzednim przetargu, 28 marca, resort sprzedał bony 52-tygodniowe o wartości 870,00 mln zł wobec oferty wynoszącej 500-1.000 mln zł. Popyt wyniósł 4.237,09 mln zł. Średnia rentowność tych papierów wyniosła 4,458 proc., a cena minimalna 9.568,52 zł.