Action

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Action zdecydowało o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 7,1 mln zł, co daje 0,43 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Akcjonariusze zdecydowali również o przeznaczeniu 16,3 mln zł na kapitał zapasowy. Dniem dywidendy jest 16 maja, a wypłata nastąpi 30 maja. Przed rokiem Action wypłacił 0,85 zł dywidendy na akcję. >>>>

Multimedia Polska

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Multimedia Polska (MMPPL) upoważniło zarząd do skupu akcji własnych i przeznaczyło na niego do 83 mln zł. Cena kupna jednej akcji nie może być wyższa niż 9,70 zł - podała spółka w środowym komunikacie. Upoważnienie do skupu akcji jest ważne przez rok od dnia podjęcia uchwały. Na środowym zamknięciu za akcje spółki płacono 9,37 zł. >>>>

Enea

Spółka energetyczna Enea miała 639,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 513,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Spółka energetyczna Enea zamierza zarekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 30% jednostkowego zysku netto za 2010 rok, który wyniósł 364 mln zł, poinformowała spółka w raporcie rocznym. >>>>

Libet

Kurs akcji Libetu wzrósł w czwartek podczas debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych o 0,86 proc. do 4,69 zł. >>>>

BZ WBK

Bank Zachodni WBK (BZWBK) miał 270,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2011 roku wobec 233,48 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.>>>>

CEDC

Producent alkoholi Central European Distribution Corp. (CEDC) zawarł z bankami porozumienie zmieniające do umowy kredytów na kwotę 330 mln zł, w ramach którego spółka spłaci pozostałe saldo kredytu terminowego w kwocie 122,5 mln zł, utrzymując jednocześnie kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 120 mln zł, podała spółka w komunikacie. "Spółka spłaci pozostałe saldo kredytu terminowego w kwocie 122,5 mln zł (około 45,20 mln USD) dostępnego na podstawie umów kredytów, utrzymując jednocześnie kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 120 mln PLN (około 44,48 mln USD), który obecnie nie jest wykorzystywany, oraz (ii) kredyt w rachunku bieżącym nie będzie wymagał zgodności z wymogami dotyczącymi skonsolidowanego wskaźnika pokrycia i wskaźnika dźwigni netto wymagającymi, aby spółka utrzymała określone wskaźniki EBITDA do wydatków stałych i poziomu wskaźnika łącznego zadłużenia pomniejszonego o środki pieniężne do EBITDA, odpowiednio, zgodnie z wcześniejszymi wymogami na podstawie umowy kredytów" - głosi komunikat.

W raporcie z 28 kwietnia analitycy Renaissance Capital podtrzymali rekomendację „kupuj” akcje producenta alkoholi Central European Distribution Corp. >>>>

Eko Holding

Spółka handlowa Eko Holding szacuje, ze zysk jednostki dominującej za 2010 rok wyniósł 20,66 mln zł, tj. wzrósł o 4,7% r/r wobec prognozowanych w listopadzie 23,68 mln zł, przy przychodach szacowanych obecnie na 1.254,16 mln zł (wzrost o 4,3% r/r) wobec 1.262,43 mln zł oczekiwanych w listopadzie, podała spółka w komunikacie. Koszty sprzedanych towarów szacowane są na poziomie 952,70 mln zł, skutkiem czego planowany zysk brutto na sprzedaży szacowany jest na poziomie 301,46 mln zł, podano także.

Quercus TFI

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zdecydowało o przeznaczeniu 4,97 mln zł z zysku za 2010 rok, wynoszącego 10,55 mln zł, na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,07 zł na akcję, podała spółka w komunikacie.>>>>

Agora

Analitycy Domu Maklerskiego IDMSA podtrzymali rekomendację "trzymaj" dla grupy medialnej Agora, wynika z raportu datowanego na 20 kwietnia.>>>>

KGHM

W raporcie z 28 kwietnia analitycy Goldman Sachs podtrzymali rekomendację „neutralnie” dla akcji koncernu miedziowego KGHM Polska Miedź.>>>>

PKN Orlen

Analitycy Raiffeisen, w raporcie z 27 kwietnia, ponownie zarekomendowali „trzymaj” akcje koncernu naftowego PKNOrlen. >>>>

BRE Bank

Analitycy Goldman Sachs, w raporcie z 27 kwietnia, podtrzymali rekomendację „trzymaj” akcje BRE Banku. >>>>

Bank Millennium

W raporcie z 27 kwietnia analitycy ING obniżyli rekomendację dla akcji Banku Millennium do „trzymaj” z „kupuj”. >>>>

Comp

Spółka informatyczna Comp miała 25,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 20,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Spółka informatyczna Comp podpisała z Województwem Łódzkim umowę na realizację projektu tzw. "Wrota Łodzi" obejmującego dostawę oprogramowania, sprzętu i wykonania usług wdrożeniowych niezbędnych do uruchomienia Regionalnego Portalu Województwa Łódzkiego, poinformowała firma w komunikacie. Wartość zamówienia to 14,70 mln zł brutto. „Comp z dużym zadowoleniem wita podpisanie tej umowy nie tylko ze względu na skalę, jedną z większych w 20-letniej historii spółki, ale również ze względu na wielostronne kompetencje, jakich wymaga realizacja tego kontraktu" – powiedział prezes spółki Jacek Papaj, cytowany w komunikacie. Comp poinformował, że widzi szanse kontynuacji współpracy z tym klientem, w wypadku rozszerzenia funkcjonalności, jak również z innymi klientami realizującymi podobne przedsięwzięcia (np. inne województwa).

Integer.pl

Spółka Integer.pl (INTEGERPL) miała 16,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 10,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>Astarta

Producent spożywczy działający na Ukrainie, Astarta Holding zakłada w 2011 roku wzrost produkcji cukru o 76% w ujęciu rocznym. Spółka otrzymała 348 tys. ton kwoty na krajową produkcję buraka cukrowego w tym roku i chce w pełni wykorzystać tę wielkość, wynika z informacji brokera BG Capital, powołującego się na prezesa spółki Victora Ivanchyka. "CEO Viktor Ivanchyk ujawnił, że Astarta otrzymała 348 tys. ton kwoty na produkcję buraka cukrowego w tym roku i chce w pełni wykorzystać tę kwotę. Dodał, że buraki były zasiane w optymalnych warunkach i oczekuje, że poziom efektywności upraw sięgnie 48t/ha wobec 35t/ha w 2010" – czytamy w informacji BG Capital.

Astarta oczekuje, że produkcja cukru na Ukrainie wyniesie w tym roku 1,85-1,95mmt, a konsumpcji na poziomie blisko 2mmt. W efekcie spółka ocenia, że w związku z tym wysokie ceny cukru na ukraińskim rynku (obecnie USD 1100 za tonę z VAT) utrzymają się. Alexander Paraschiy, analityk BG Capital, wskazuje, że zarząd Astarty zakłada wzrost produkcji cukru o 76% w tym roku w porównaniu do ubiegłego.

Budimex

Konsorcjum Budimeksu podpisało umowę na przebudowę budynków Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na kwotę 119,7 mln netto zł, poinformowała spółka w komunikacie. „Budimex (lider) i Ferrovial Agroman podpisały z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku umowę na przebudowę i rozbudowę wraz z instalacjami wewnętrznymi i wyposażeniem niemedycznym budynków G i H oraz nadbudowę budynku F Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Wartość oferty: 119.700.000,00 złotych netto" – czytamy w komunikacie.

Unibep

Zwyczajne Walne Zgromadzenie firmy budowlanej Unibep uchwaliło wypłatę 0,12 zł dywidendy na akcję, poinformowała spółka w komunikacie. Oznacza to wypłatę w wysokości 0,12 zł na akcję.>>>>

Ceramiki NowaGala

Analitycy Domu Maklerskiego IDMSA podnieśli rekomendację dla Ceramiki Nowej Gali (NOWAGALA) do „kupuj" z "trzymaj", wynika z raportu datowanego na 20 kwietnia.>>>>

Cinema City

Analitycy Espirito Santo, w raporcie z 27 kwietnia, ponownie zarekomendowali „kupuj” akcje operatora kin Cinema City (CCIINT). >>>>

Asseco Poland

Czwartkowe WZA Asseco Poland (ASSECOPOL) zdecydowało o wypłaceniu z zysku za 2010 r. dywidendy w wysokości 1,8 zł na akcję. Na dywidendę trafi 139,62 mln zł z 422,4 mln zł zysku osiągniętego w 2010 roku. Dzień dywidendy został ustalony na 17 maja, a dzień wypłaty na 1 czerwca. Z zysku za 2009 r. Asseco Poland wypłaciło 1,47 zł dywidendy na akcję.

Makarony Polskie

Makarony Polskie (MAKARONPL) planują osiągnąć, w następnych okresach po 2012 r., 500 mln zł i 1 mld zł przychodów ze sprzedaży, dzięki inwestycjom oraz zmianom organizacyjnym w spółce - poinformowały Makarony Polskie w sprawozdaniu rady nadzorczej za rok 2010. W publikowanej wcześniej strategii Makaronów Polskich na lata 2010-2012 poinformowano, że do 2012 roku Grupa zamierza zwiększyć przychody ze sprzedaży z poziomu 117 mln zł w 2009 roku do poziomu 300 mln zł, przy czym co najmniej 220 mln zł przychodów zostanie osiągniętych w wyniku wzrostu organicznego.

W sprawozdaniu rady nadzorczej dodano, że "jednocześnie kontynuowane będą zmiany organizacyjne oraz inwestycje, umożliwiające dalsze zwiększanie skali działalności, aby w następnych okresach możliwe było osiągnięcie skali 500 mln zł i 1 mld zł przychodów ze sprzedaży". Napisano również, że działania te pozwolą grupie na osiągnięcie pozycji jednego z największych podmiotów na polskim rynku spożywczym, liczącego się na rynkach Europy Środkowo - Wschodniej.

TMS Brokers

Zarząd Domu Maklerskiego TMS Brokers zarekomenduje wypłatę 2,55 zł dywidendy na akcję z zysku za 2010 r. - podała spółka w komunikacie. Propozycję zarządu zaakceptowała rada nadzorcza firmy. Łącznie na dywidendę ma zostać przeznaczone 8,98 mln zł, tj. 2,55 zł na akcję.

MOL

ZWZ węgierskiego koncernu naftowego MOL zdecydowało o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu całego zysku za 2010 rok na kapitał zapasowy, poinformowała spółka w komunikacie. „ZWZ zdecydowało 39,69 mln głósów 'za' (84,43%), aby nie wypłacać dywidendy, a cały zysk netto zasili kapitał zapasowy" – czytamy w komunikacie. MOL ostatnio wypłacił dywidendę za 2007 rok, przeznaczając na nią 40% rocznego zysku. Analitycy oczekują jednak, że spółka zacznie wypłacać dywidendę począwszy od tegorocznego zysku.

Biomax

Biomax, działający w branży biotechnologicznej, zadebiutuje na NewConnect 9 maja - poinformowała spółka w komunikacie. Do obrotu na NewConnect trafi 500.000 akcji serii A oraz 1.500.000 akcji serii D. Spółka jest na rynku od 2010 roku. Profil jej działalności obejmuje wdrażanie innowacyjnych technologii biochemicznych oraz sprzedaż produktów i preparatów biotechnologicznych.