Zadłużenie w euro wyniosło 19,8 proc. wobec 19,8 proc. na koniec lutego 2011 r.

Zadłużenie w USD wyniosło 3,5 proc. wobec 3,6 proc. na koniec lutego 2011 r.

Zadłużenie w innych walutach wyniosło 4,0 proc. wobec 4,1 na koniec lutego 2011 r.