Oczekujemy, że stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu obniżyła się w skali miesiąca o 0,6 pkt. proc. do 12,5% ludności aktywnej zawodowo, bez pracy pozostawało 2,04 mln osób, o ok. 90 tys. mniej niż w marcu. Przewidujemy, że miesięczny spadek liczby bezrobotnych wynikał z: kontynuacji rozszerzania skali działalności sezonowej w cieplejszej części roku, wzrostu liczby ofert pracy, zwiększenia odpływu bezrobotnych z rejestrów oraz zmniejszenia napływu do rejestrów.

Prognozujemy również, że dynamika wzrostu sprzedaży detalicznej silnie przyspieszyła w kwietniu do 14,8% r/r, wobec 9,4% w marcu. Za tak silny wynik w głównej mierze odpowiada bardzo niska baza odniesienia sprzed roku (tygodniowa żałoba narodowa), stąd oczekiwane wyraźne przyspieszenie rocznej dynamiki generalnie we wszystkich kategoriach sprzedaży.

Choć ostateczne rozstrzygnięcia dot. Grecji nie zapadną przed II poł. czerwca, to sytuacja na rynkach finansowych w dalszym ciągu pozostanie pod dominującym wpływem oceny perspektyw krajów peryferyjnych. Z publikowanych danych ważne będą dane dot. wskaźników koniunktury w strefie euro (PMI, Ifo) wstępne dane dot. wskaźnika inflacji w Niemczech. W USA publikowany będzie II szacunek wzrostu PKB w I kw. br. oraz dane dot. wydatków i dochodów gospodarstw domowych.

Źródło nieznane

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.