Zorganizowany zostanie także przetarg zamiany, zaplanowany na 1 czerwca. Na przetargu zamiany do odkupu zaoferowane papiery serii PS0511 o wartości 13.158 mld zł, OK0711 o wartości 17.010 mld zł oraz WZ0911 o wartości 17.327 mld zł.

W zamian resort zaoferuje papiery serii WZ0115 / PS0416 / DS1020. W maju resort finansów zorganizował trzy przetargi obligacji hurtowych, sprzedając papiery o łącznej wartości 10,46 mld zł.