Co to jest NewConnect?

Rynek NewConnect powstał w sierpniu 2007 r., jako alternatywny system obrotu akcjami, prowadzony poza rynkiem regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Platforma ta przeznaczona jest dla małych spółek o wysokim potencjale, które nie spełniają wymagań stawianych przez rynek regulowany GPW. Dzięki prostszym warunkom wprowadzenia spółki do obrotu oraz niskim kosztom debiutu, młode firmy mogą wprowadzić swoje akcje na giełdę właśnie za pośrednictwem NC. Natomiast dla inwestorów powstanie tego rynku umożliwiło inwestowanie w akcje dające perspektywy ponadprzeciętnych zysków. Jednak nie należy zapominać, że wysokie zyski okupione są zazwyczaj bardzo dużym ryzykiem inwestycyjnym.

Z jakim ryzykiem wiąże się inwestowanie na NewConnect?

W powszechnej opinii rynek NewConnect wydaje się być mało atrakcyjny z uwagi na niską płynność handlu. Inwestorzy mają trudności z ulokowaniem większego kapitału. Jeszcze trudniejsze jest wycofania zainwestowanej kwoty. Niska płynność akcji na rynku NC wynika między innymi ze sposobu ich sprzedaży na rynku pierwotnym. Akcje spółek obejmowane są dużych pakietach przez małą liczbę inwestorów w drodze oferty private placement.

Niska płynność wpływa na znaczne wahania kursów akcji. I mogło by się wydawać, że to dobrze, ponieważ takie zachowanie cen generuje wysokie stopy zwrotu z inwestycji, jednak z drugiej strony, gwałtowne wahania wskazując na bardzo wysokie ryzyko i spekulacyjny charakter handlu na tym rynku.

Kolejnym zagrożeniem wpływającym na obniżenie atrakcyjności NewConnect są same spółki. Z uwagi na charakter rynku notowane są na nim spółki małe o krótkiej historii działalności.

Następnym czynnikiem zwiększającym ryzyko na NC są znacząco zredukowane obowiązki informacyjne. Spółki nie są zobowiązane do składania np. raportów kwartalnych tak, jak to jest na rynku regulowanym. Tego typu uproszczenia (których jest więcej) sprawiają, że inwestorzy, którzy zdecydują się zaangażować swoje środki na rynek NewConnect, są niedoinformowani, co dodatkowo zwiększa ryzyko inwestycji.

Te wszystkie czynniki sprawiają, że na rynku NewConnect powinni inwestować tylko doświadczeni gracze, z dużą wiedzą i jednocześnie skłonni zaakceptować wysokie ryzyko.

Co należy zrobić, aby grać na NewConnect?

Inwestowanie na rynku NewConnect nie różni się niczym od gry na giełdowym rynku regulowanym. Inwestor musi posiadać rachunek inwestycyjny, za pośrednictwem którego składa zlecenia kupna i sprzedaży wybranych przez siebie walorów. Dokładne wskazówki znajdują się w artykule „Jak zacząć grać na giełdzie - inwestycje w akcje krok po kroku”.