6 i 7 października 2011 roku w Katowicach, odbędzie się I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw – jedno z największych spotkań biznesowych adresowanych do sektora MŚP w Europie Środkowo-Wschodniej. W ciągu dwóch dni odbędzie się 11 paneli dyskusyjnych, w których udział weźmie 80 prelegentów z Polski i zagranicy. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, która jest głównym organizatorem Kongresu, spodziewa się blisko 20 delegacji zagranicznych i ponad 2000 uczestników. Imprezie towarzyszyć będą Targi usług i produktów dla MŚP Biznes Expo. Kongres zainauguruje wystąpienie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw ma na celu zdiagnozowanie obecnego stanu sektora MŚP w Polsce oraz wytyczenie nowych kierunków jego rozwoju. Innowacje, klastry czy nowe technologie, ponadto współpraca nauki z biznesem i samorządem terytorialnym to obecnie jedne z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Jak zauważa Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Honorowy Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Kongresu MŚP w Katowicach, sektor małych i średnich przedsiębiorstw jest podstawą gospodarki każdego państwa: - Od sytuacji małych i średnich firm, ich możliwości rozwoju, dostępu do kapitału, zależy nie tylko wzrost gospodarczy Europy, ale również dobrobyt obywateli. Małe i średnie firmy wytwarzają aż 60% PKB oraz oferują 70% miejsc pracy w całej UE, dlatego tak ważne jest podanie im pomocnej dłoni. Jestem przekonany, że Europejski Kongres MŚP, który odbędzie się w Katowicach, będzie przełomem w kwestii ogólnoeuropejskiego podejścia do MŚP.

Przedsięwzięcie adresowane jest przede wszystkim do przedstawicieli sektora MŚP, samorządów terytorialnych oraz instytucji naukowo-badawczych. Europejski charakter Kongresu podkreślą zagraniczni goście m.in. z Hiszpanii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Węgier, Czech, Słowacji, Austrii, Chorwacji, Słowenii, Rosji, oraz sześciu państw Partnerstwa Wschodniego. Zaprezentują oni doświadczenia europejskie w obszarze wspierania rozwoju MŚP w oparciu o sposoby zdobywania wiedzy na temat działalności gospodarczej i przedsiębiorczości, procedur oraz kosztów związanych z założeniem firmy a także możliwości reprezentowania interesów MŚP wobec władzy publicznej. Udział w Kongresie jest bezpłatny.

- Sektor MŚP to najbardziej liczna grupa firm w Polsce a tym samym liczący się pracodawca, zatrudniający ponad 60 proc. pracowników przedsiębiorstw i generujący blisko połowę polskiego PKB – mówi Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. - Znaczenie tego sektora dla rozwoju gospodarki jak i dobrobytu społecznego jest kluczowe i zasługuje na podkreślenie. To właśnie ta idea legła u podstaw organizacji pierwszego, europejskiego kongresu dedykowanego sektorowi MŚP – podkreśla.

Reklama

Głównymi tematami Kongresu będą zagadnienia związane z analizą obecnego stanu MŚP w Polsce i w państwach Unii Europejskiej, z uwzględnieniem przede wszystkim barier i zagrożeń, z jakimi spotykają się przedsiębiorcy. Sesje panelowe traktować będą również na temat roli otoczenia biznesu i samorządu terytorialnego w tworzeniu warunków i instrumentów dla rozwoju oraz wzmocnienia potencjału tego sektora, internacjonalizacji polskich firm oraz współpracy nauki i biznesu dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Nie zabraknie również tak ważnych tematów jak: rodzinna przedsiębiorczość, etyka w biznesie czy społeczna odpowiedzialność biznesu.
Spotkania panelowe oraz dyskusje odbywać się będą w kilku lokalizacjach w stolicy Górnego Śląska: w katowickim Centrum Kultury im. K. Bochenek, w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, a także w gmachu Biblioteki Śląskiej.

Organizatorzy Kongresu będą gromadzić wnioski oraz konkluzje dotyczące pomysłów i rozwiązań dla polskiego sektora MŚP, które następnie zostaną opracowane przez ekspertów i przekazane w formie rekomendacji władzom Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak zapowiada Tadeusz Donocik, Kongres będzie próbą unifikacji podejścia prawodawstwa krajów europejskich, w tym także Polski, wobec małych i średnich firm, czego nikt w tej części świata dotychczas nie robił.

Kongresowi towarzyszyć będą Targi usług i produktów dla MŚP Biznes Expo, w ramach których instytucje będą mogły zaprezentować swoją ofertę małym i średnim firmom. Organizatorzy zarezerwowali miejsce dla blisko 200 wystawców, których ekspozycje będzie można odwiedzać przez dwa dni.

Honorowy Patronat nad Kongresem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski, który potwierdził swój udział w inauguracji. Kongres odbywa się także pod Patronatem Prezydencji Polski w Radzie UE. Radzie Programowej Kongresu przewodniczy Jerzy Buzek Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Partnerami merytorycznymi są Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Związek Rzemiosła Polskiego. Współgospodarzami wydarzenia - Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego i Prezydent Miasta Katowice

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach to jedno z największych spotkań biznesowych adresowanych do Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej. Przedsięwzięcie, którego organizatorem jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, służy diagnozie obecnego stanu sektora MSP w Polsce oraz wytyczeniu nowych kierunków jego rozwoju. Innowacje, klastry czy nowe technologie, ponadto współpraca nauki z biznesem to obecnie jedne z najważniejszych wyzwań jakie stoją przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami. W ramach Kongresu zaplanowano udział ponad 80 panelistów. Organizatorzy przygotowali miejsce dla ponad 2000 uczestników. Kongresowi towarzyszyć będą Targi usług i produktów dla MŚP Biznes Expo, w ramach których instytucje będą mogły zaprezentować swoją ofertę dla sektora MŚP.