"Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów uczestniczących w obrotach z zagranicą, z badań statystyki publicznej oraz z administracyjnych źródeł danych.

Prezentowana wersja bilansu płatniczego ma charakter informacji wstępnej i może ulec zmianie" - czytamy w komunikacie. Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło -1.065 mln euro wobec 965 mln euro deficytu (po korekcie) miesiąc wcześniej i 586 mln euro deficytu rok wcześniej.

Dwunastu ekonomistów uwzględnionych w ankiecie agencji ISB przewidywało, że deficyt C/A wyniósł w maju 1.402 mln euro. Rozbieżności w ich prognozach były duże i wahały się od -680 mln euro do -1.823 mln euro.