Konsensus oczekiwań analityków wynosił (wg X-Trade Brokers) 3,5 mld euro deficytu. Deficyt w ujęciu 12-miesięcznym w okresie do czerwca br. wyniósł 59,9 mld euro, tj. ok. 0,6% PKB strefy euro. Rok wcześniej deficyt w tym ujęciu wyniósł 15,7 mld euro, podał też EBC.