W poniedziałek 26 września 2011 roku zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki podjęło Uchwałę nr 7 w przedmiocie przeznaczenia na dywidendę 1,15 mln zł zysku, czyli 0,12 zł na akcję za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku na dywidendę.

"W treści Uchwały błędnie wskazano wysokość kwoty zysku netto Spółki przeznaczoną na wypłatę dywidendy, tj. 1.149 tys. złotych, co uniemożliwia wypłatę dywidendy o wartości przypadającej na jedną akcję 0,12 złotych" - podała spółka.

"W związku z powyższym Zarząd Spółki podjął decyzję o wstrzymaniu procedury wypłaty dywidendy. Jednocześnie Zarząd Spółki niezwłocznie podejmie wszelkie działania w zakresie zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu podjęcia uchwały zmieniającej treść Uchwały nr 7 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 września 2011 roku" - podano.

Spółka podała też, że działanie Zarządu podyktowane jest interesem Akcjonariuszy, aby dywidenda wypłacona została o wartości nie niższej niż 0, 12 złotych przypadającej na jedną akcję, a jej wypłata odbyła się w najkrótszym terminie.

Wcześniej dzień dywidendy był planowany na 5 października, a dzień wypłaty na 15 listopada 2011 roku.