Oprocentowanie depozytów międzybankowych w terminach O/N utrzymywało się na rynku pieniężnym w poniedziałek na poziomie zbliżonym do stopy referencyjnej NBP. Stawka POLONIA została ustalona na 4,58%. Należy też odnotować marginalny (o 1 pb), ale jednak dalszy wzrost stawek WIBOR w terminach powyżej 1M. Istotnej zmiany notowań nie widać również na rynku FX Swap (stawki dla PLN utrzymują się wyraźnie powyżej 5%)

Tak jak się obawialiśmy sytuacja w strefie euro nie uległa istotniejszej poprawie, a zmiany składu rządów w Grecji i we Włoszech jedynie krótkookresowo wsparły globalny rynek finansowy. W drugiej części poniedziałkowej sesji widać było tendencję do osłabiania notowań na rynkach aktywów ryzykownych. Spadały w Europie m.in. indeksy na giełdach (o około 1-2%) mimo, że wcześniej sesja w Azji zakończyła się wyraźnymi wzrostami. Awersję do ryzyka widać było również na europejskim rynku długu, gdzie rentowności włoskich obligacji znowu zaczęły rosnąć - krzywa w sektorach powyżej 2 lat pod koniec dnia utrzymywała się pomiędzy 6,05% a 6,70%. Nieoficjalnie uczestnicy rynku potwierdzali, że Europejski Bank Centralny (EBC) nadal skupował obligacje skarbowe państw strefy euro. Według komunikatu, EBC w zeszłym tygodniu skupił papiery za 4,48 mld EUR (tym samym łączne zaangażowanie banku centralnego wzrosło do 187 mld EUR). Skup miał dotyczyć nie tylko papierów włoskich, ale również hiszpańskich. Niepokoić może fakt, że zachowujące się dotychczas wyjątkowo stabilnie (biorąc pod uwagę pojawiające się informacje) papiery skarbowe Hiszpanii odnotowały w poniedziałek bardzo wysokie poziomy kwotowań sięgające w sektorze 10-letnim 6,10% (dzienny wzrost o 25 pb). Podobne tendencje potwierdzały też zmiany na innych rynkach np. na rynku instrumentów kredytowych widać było dalszy wzrost notowań kontraktów CDS.

Według niepotwierdzonych informacji brytyjskiego Sunday Telegraph fundusz EFSF mógł kupować w zeszłym tygodniu własne 10-letnie obligacje w sytuacji, gdy cały popyt wyniósł zaledwie 2,7 mld EUR wobec oferty wynoszącej 3 mld EUR (pierwotnie emisja miała mieć wartość 5 mld EUR). W komunikacie dotyczącym wyników aukcji faktycznie nie podano wielkości popytu, który miał być „solidny” (dla emisji czerwcowej podano wielkość popytu). Podana została jedynie informacja nt. kosztu finansowania. Oficjalnie przedstawiciele funduszu zaprzeczyli jednak, aby kupowane były własne obligacje.

W efekcie wzrostu awersji do ryzyka w Europie w poniedziałek osłabił się złoty, a także lekko wzrosły rentowności na krajowym rynku stopy procentowej – w przypadku SPW i kontraktów IRS o 1-2 pb w relacji do czwartku.

Ministerstwo Finansów podało, że w środę podczas aukcji obligacji PS1016 wystawi do sprzedaży papiery o wartości 1,0-2,5 mld PLN. Wcześniej harmonogram listopadowych aukcji przewidywał ofertę w wysokości 1,0-3,5 mld PLN.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.