W uzasadnieniu decyzji z 20. grudnia 2011 r. agencja Moody’s podkreśliła, że stabilna pozycja Warszawy to efekt poprawiających się wskaźników działalności bieżącej, solidnej płynności finansowej i pozytywnych wskaźników ekonomiczno-społecznych. Moody’s spodziewa się też spadku poziomu zadłużenia Warszawy.

Ocena ratingowa uwzględnia ponadto silne i zróżnicowane otoczenie gospodarcze Warszawy, zbilansowany budżet w ciągu następnych lat, przy realizacji ambitnego programu inwestycji w infrastrukturę – czytamy komunikacie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Jak wynika z planu budżetowego Warszawy na 2012 r., zadłużenie stolicy na koniec przyszłego roku sięgnie 45,5 proc. wielkości budżetu, czyli o 5,38 pkt proc. mniej niż w tym roku. Dochody miasta w 2012 r. zaplanowano na 12,4 mld zł, a wydatki na 13,4 mld zł. Oznacza to, że deficyt wyniesie 987 mln zł.

>>> Czytaj też: Zadłużenie Warszawy w 2012 r. sięgnie 45,5 proc. wielkości budżetu

Warszawa, Fot. Bartek Sadowski/Bloomberg / Bloomberg / Bartek Sadowski
Warszawskie wieżowce. Fot. Bartek Sadowski/Bloomberg / Bloomberg / Bartek Sadowski