Zakłady Azotowe Puławy zamknęły transakcję kupna od Skarbu Państwa 85% akcji spółki Azoty-Adipol, podały ZAP w komunikacie. Wartość transakcji to 44,7 mln zł.

"W dniu 4 stycznia 2012 r., za pośrednictwem firmy inwestycyjnej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie, emitent nabył 2.550.000 akcji zwykłych imiennych, stanowiących łącznie 85% w kapitale zakładowym Azoty-Adipol SA zgodnie z warunkową umową dotyczącą nabycia akcji Azoty – Adipol SA zawartą pomiędzy Zakładami Azotowymi Puławy SA a Skarbem Państwa dnia 20 października 2011 r." - głosi komunikat.

W połowie grudnia ZA Puławy otrzymały zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli nad spółką Azoty-Adipol.

WZ ZAP podjęło uchwałę wyrażającą zgodę na nabycie akcji Azoty-Adipol 28 listopada 2011 r. Jednostkowa cena akcji Azoty-Adipol ustalona została na 17,54 zł, a łączna cena za 85% to 44,727 mln zł.

W I-IV kw. r.obr. 2010/2011 roku (do 30 czerwca br.) spółka miała 296,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 31,82 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 2882,32 mln zł wobec 2061,58 mln zł.

Reklama