Krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) rozstrzygnął przetarg na budowę dwóch mostów w Nowej Wsi (pow. nowosądecki) w ciągu drogi krajowej nr 75. Zastąpią one mosty zniszczone podczas powodzi w 2010 roku.

Rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut poinformowała w środę, że przeprawy na rzece Kamienica Nawojowska powinny zostać zbudowane do końca tego roku. Wartość inwestycji wynosi ponad 8,1 mln zł.

W przetargu na wykonawcę wybrano konsorcjum firm nowosądeckich: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych i Budownictwo Drogi Mosty BMD Nowy Sącz.

"Jeżeli nie będzie odwołań, umowa zostanie podpisana 7 lutego i od tego czasu na realizacje inwestycji przewiduje się 9 miesięcy" - zaznaczyła rzeczniczka.

W tym czasie wykonawca musi rozebrać dwa istniejące i wybudować dwa nowe mosty, a także chodniki, kanalizację deszczową, skarpy. Przebudowane zostaną także rowy i skrzyżowanie drogi nr 75 z drogą gminną.

W czasie budowy ruch samochodowy będzie się odbywał na dwóch mostach tymczasowych, które zostaną rozebrane po zakończeniu wszystkich prac.