Barlinek

Barlinek złożył do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji serii M - podała spółka w komunikacie. Oferującym jest Bank Ochrony Środowiska. W październiku ubiegłego roku walne zgromadzenie akcjonariuszy Barlinka upoważniło zarząd do podwyższenia kapitału w drodze emisji do 108.877.500 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.

ABM Solid

NWZ ABM Solid zdecydowało o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 15.869.000 akcji serii I - podała spółka w uchwałach. Akcje przeznaczone będą dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Jeden warrant subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej akcji. Prawa do objęcia akcji wynikające z warrantów subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do 28 lutego 2022 roku.

Reklama

Warranty zostaną zaoferowane w drodze oferty prywatnej. Spółka podała, że warunkowe podwyższenie kapitału "uzasadnione jest potrzebą pozyskania przez spółkę środków finansowych umożliwiających pozyskanie kapitału niezbędnego do realizacji planu restrukturyzacyjnego spółki i rozwój". Elektrotim: DM BOŚ zmienia zalecenie na "kupuj"

KGHM

Minister Przemysłu Kanady, zgodnie z Investment Canada Act, wydał zgodę dla KGHM na przeprowadzenie kupna 100 proc. kapitału kanadyjskiej spółki górniczej Quadra FNX Mining. >>>>

Grupa KGHM Polska Miedź miała 3568,20 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2011 roku wobec 1266,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Grupa Telefonii Dialog w IV kwartale 2011 roku (do 15 grudnia) miała 30,1 mln zł zysku netto z działalności zaniechanej wobec 49,78 mln zł w analogicznym okresie 2010 roku - podał w raporcie kwartalnym KGHM, który 16 grudnia 2011 sfinalizował sprzedaż Dialogu na rzecz Netii. KGHM zaznaczył w raporcie, że wszelkie zestawienia w raporcie stanowią dane finansowe jednostek Grupy Kapitałowej Dialog za okres kontroli do 15 grudnia 2011 roku oraz odpowiednio za okres porównywalny 2010 roku. Zysk operacyjny Grupy Dialog w IV kw. 2011 r. wyniósł 30,4 mln zł wobec 19,56 mln zł rok wcześniej, a przychody telekomu spadły do 119,55 mln zł ze 141,13 mln zł. Narastająco po czterech kwartałach 2011 roku (do 15 grudnia) zysk netto z działalności zaniechanej Grupy Telefonii Dialog spadł do 61,66 mln zł z 84,72 mln zł, zysk operacyjny wzrósł do 69,71 mln zł z 54,69 mln zł, a przychody spadły do 516,94 mln zł 546,3 mln zł.

Enea

Spółka energetyczna Enea miała 79,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2011 roku wobec 91,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

ZA Puławy

Zakłady Azotowe Puławy miały 135,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. roku obrotowego 2011/2012 (w okresie 1 października - 31 grudnia 2011 r.) wobec 17,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Erbud

Spółka budowlana Erbud miała 3,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2011 roku wobec 15,89 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Kogeneracja

Spółka energetyczna Kogeneracja miała 66,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2011 roku wobec 58,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

ABC Data

Spółka ABC Data miała 45,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2011 roku wobec 18,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Eurocash

Spółka handlowa Eurocash miała 53,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2011 roku wobec 47,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

NFI EM&F

NFI Empik Media & Fashion miał 85,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2011 roku wobec 72,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Dębica

Firma Oponiarska Dębica miała 13,45 mln zł jednostkowego zysku netto w IV kw. 2011 roku wobec 21,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 23,57 mln zł wobec 29,25 mln zł zysku rok wcześniej. >>>>

Polskie Jadło

Spółka Polskie Jadło miała 4,21 tys. zł jednostkowej straty netto w IV kw. 2011 roku, podała spółka w raporcie. Polskie Jadło nie podało w raporcie wyniku netto za IV kw. 2010 r.>>>>

Selena FM

Spółka Selena FM, producent i dystrybutor chemii budowlanej, miała 7,60 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2011 roku wobec 4,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Olympic

Estoński operator kasyn Olympic Entertainment Group AS (OEG AS) miała 3,80 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2011 roku wobec 43 tys. euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Multimedia Polska

Spółka Multimedia Polska miała 102,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 81,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Stalprofil

Spółka Stalprofil miała 6,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2011 roku wobec 6,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Unibep

Spółka budowlano-deweloperska Unibep podpisała umowę z Agathon Borgen AS na wykonanie inwestycji mieszkaniowej "Kleller Gard BK 08" w Kjeller w Norwegii. Wartość kontraktu wynosi ok. 14,71 mln zł, podała spółka w komunikacie. "Inwestycja będzie polegać na wykonaniu 4 budynków mieszkalnych obejmujących łącznie 16 mieszkań w technologii modułowej Unihouse, w standardzie 'pod klucz'. Wartość kontraktu wynosi 26 270 750,- NOK tj. 14 714 247 PLN wg kursu NBP z daty podpisania umowy" - głosi komunikat. Termin realizacji inwestycji to luty 2012 - listopad 2012, podano także.City Interactive

City Interactive ma umowę dystrybucyjną z Namco Bandai Partners dotyczącą sprzedaży gier "Sniper: Ghost Warrior 2" i "Combat Wings: The Great Battles of World War II" (w wersjach na konsole i pecety) na terytorium Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii i Grecji, podała spółka w komunikacie. Firma liczy, że umowa ta przyniesie co najmniej 9 mln zł przychodów. Umowa dotyczy sprzedaży gry "Sniper: Ghost Warrior 2" w wersji na Sony PlaystationR3, XboxR360 i PC oraz gry "Combat Wings: The Great Battles of World War II" w wersji na Sony PlaystationR3, XboxR360, Nintendo WiiT i PC. "Przedmiotowa umowa uznana została za umowę znaczącą, gdyż przychody emitenta z tytułu jej realizacji mogą osiągnąć wartość co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, które to przychody na moment publikacji niniejszego raportu wynoszą 88,1 mln zł" - głosi komunikat.

Sygnity

Spółka informatyczna Sygnity podpisało umowę z towarzystwem TU Inter Polska oraz TU Inter-Życie Polska na kompleksowe wdrożenie systemu TIA Solution do obsługi "produktów majątkowych i życiowych", poinformowała firma. Spółka nie podała wartości kontraktu, ale z analizy analogicznych umów w tym sektorze wynika, że wynosi ona ok. kilkunastu milionów złotych. "Nowy system umożliwi Inter Polska realizację planów dalszego rozwoju poprzez wprowadzenie innowacyjnej oferty produktowej oraz skrócenie czasu dostosowywania jej do zmieniających się potrzeb rynku" - czytamy w komunikacie. Sygnity wspólnie z firmą Affecto Polska wdroży kompleksowe rozwiązanie do obsługi ubezpieczeń, zapewniając dostawę i instalację infrastruktury, licencję TIA oraz przeprowadzając wdrożenie systemu. Sygnity zapewni również serwis licencyjny, gwarancyjny i powdrożeniowy. Start projektu, który potrwa około roku, zaplanowany jest na kwiecień tego roku.

ATM Grupa

ATM Grupa uruchomiła kanał ATM Rozrywka TV nadawanego w ramach tzw. pierwszegu multipleksu (MUX-1) naziemnej telewizji cyfrowej, poinformowała spółka w komunikacie. "Z końcem lutego ATM Grupa SA, zgodnie z koncesją wydaną przez KRRiT, uruchomiła kanał ATM Rozrywka TV w ramach MUX 1 naziemnej telewizji cyfrowej. Pełna ramówka stacji ruszy jeszcze przed Euro 2012, czyli do końca maja 2012 roku. W ofercie ATM Rozrywka TV znajdą się filmy, seriale, programy rozrywkowe, a także formaty docu-soap i reportaże" - czytamy w komunikacie. Obecnie ATM Rozrywka TV dostępna jest z pięciu nadajników naziemnych DVB-T (15 proc. populacji Polski) oraz dla abonentów pakietów HD Cyfrowego Polsatu na kanale 170. Zgodnie z harmonogramem wdrażania telewizji cyfrowej w Polsce do 31 maja 2012 w zasięgu DVB-T znajdzie się 87 proc. mieszkańców.

Spółka ATM Grupa, producent filmów i programów telewizyjnych, miała 1,37 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2012 roku wobec 0,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

ACE

Producent części samochodowych Automotive Components Europe (ACE) miał 0,46 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2011 roku wobec 0,31 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Producent części samochodowych Automotive Components Europe (ACE) planuje zainwestować ok. 12 mln euro w 2012 roku, podała spółka w komentarzu do wyników kwartalnych. „Oczekujemy, że rok 2012 bedzie rokiem przejściowym, w którym realizować będziemy ambitny program inwestycyjny w wysokosci około 12 milionów euro, a którego efekty nie będą w pełni widoczne aż do 2013 roku. Powyższy program inwestycyjny jest obecnie realizowany i w głównej mierze bedzie się skupiał na inwestycji w czeskim zakładzie Feramo" – czytamy w komentarzu. Spółka podała, że według wstępnego harmonogramu pierwsze części będą produkowane od stycznia 2013 roku. „Program inwestycyjny zostanie w całości sfinansowany ze środków posiadanych przez spółkę.

Silvano

Estońska spółka odzieżowa Silvano Fashion Group AS miała 11,19 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2011 roku (skorygowanego o hiperinflację) wobec 2,62 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

AB SA

Spółka AB SA, dystrybutor IT, miała 31,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2011/12 roku obrotowego (czyli w okresie lipiec-grudzień) wobec 35,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Wasko

Konsorcjum, którego liderem jest Wasko, podpisało umowę na zaprojektowanie i wykonanie sieci szerokopasmowej na obszarze województwa dolnośląskiego, poinformowała spółka. Wartość kontraktu to 148,9 mln zł netto. "Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie przez Konsorcjum robót dotyczących budowy sieci szerokopasmowej na obszarze województwa dolnośląskiego o długości ok. 1 769 km wraz z centrami zarządzania siecią oraz punktami wymiany ruchu. Zgodnie z umową prace mają zostać zakończone do dnia 30.09.2013 roku. Wartość umowy wynosi 148,9 mln zł (netto)" - czytamy w raporcie.

MNI

Spółka inwestycyjna MNI miała 14,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2011 roku wobec 14,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Coal Energy

Producent węgla działający na Ukrainie Coal Energy miał 10,96 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. swojego roku obrachunkowego 2011/2012 wobec 4,90 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Seco/Warwick

Spółka Seco/Warwick miała 1,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2011 roku wobec 15,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

CD Projekt RED

Spółka CD Projekt RED, producent i dystrybutor gier komputerowych, miała 0,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2011 roku wobec 1,80 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>