Zysk brutto na poziomie grupy wyniósł 17,45 mln zł wobec 19,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 178,90 mln zł wobec 174,34 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 8,20 mln zł zysku netto wobec 9,61 mln zł zysku rok wcześniej.