Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 46,60 mln zł wobec 2,94 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 637,58 mln zł wobec 521,33 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 48,51 mln zł zysku netto wobec 0,80 mln zł zysku rok wcześniej.