Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 14,25 mln zł wobec 13,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 228,76 mln zł wobec 156,67 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 5,11 mln zł zysku netto wobec 10,04 mln zł zysku rok wcześniej.