Tomasz Malicki został mianowany przez radę nadzorczą Gino Rossi na prezesa spółki. W skład dwuosobowego zarządu wszedł również Grzegorz Koryciak, poinformowała spółka w komunikacie.

Dotychczas Malicki był wiceprezesem spółki. "Zarząd Gino Rossi informuje, iż w dniu 3 kwietnia 2012 roku rada nadzorcza Gino Rossi dokonała zmian w składzie Zarządu Gino Ross.:

1. odwołała pana Grzegorza Koterwę z pełnienia funkcji prezesa zarządu Gino Rossi

2. powołała pana Tomasza Malickiego na stanowisko prezesa zarządu Gino Rossi

3. powołała pana Grzegorza Koryciak na stanowisko wiceprezesa zarządu Gino Rossi" - czytamy w komunikacie.

Spółka obuwnicza Gino Rossi miała 8,43 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2011 roku wobec 6,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 186,14 mln zł wobec 181,61 mln zł rok wcześniej.