Mo-Bruk przenosi notowania na rynek główny bez oferty akcji. Spółka pozyskała środki na rozwój dzięki emisji papierów dłużnych o wartości nominalnej 50 mln zł. Obecna kapitalizacja spółki przekracza 230 mln zł.

Wcześniej Mo-Bruk, działający w sektorze gospodarki odpadami i produkcji paliw alternatywnych, planował debiut na rynku głównym GPW jeszcze w I kw. 2012 roku. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła jego dokument informacyjny w połowie marca.

Spółka podkreślała we wcześniejszym komunikacie, że rozbudowa infrastruktury i inwestowanie w innowacyjność wpływa na wyniki. W latach 2008-2010 same tylko przychody Grupy kapitałowej Mo-Bruk wzrosły o 15,9 mln zł, tj. o 51%.

Narastająco po IV kwartałach 2011 roku skonsolidowane obroty wyniosły 51,5 mln zł a EBITDA wyniosła 12,9 mln zł.