Na rynkach kredytowych sytuacja poprawia się - wynika z najnowszego badania koniunktury bankowej Pengab za kwiecień 2012 r. przygotowanego przez Związek Banków Polskich oraz Pentor. Największą poprawę odnotowano w przypadku kredytów konsumenckich.

"Obserwujemy w dalszym ciągu szybką poprawę nastrojów środowiska bankowego w obszarze rynku kredytowego" - powiedział na środowej konferencji prasowej Marcin Idzik z TNS Pentor.

"Ponad połowa badanych placówek bankowych deklaruje, że obserwuje wzmożone zainteresowanie konsumentów kredytami złotowymi" - dodał.

Z badania wynika, że akcja kredytowa rosła w kwietniu w 58 proc. placówek bankowych, malała w 16 proc., a w pozostałych nie zmieniła się. Natomiast wzrostu akcji kredytowej spodziewa się 69 proc. placówek bankowych, spadku tylko 4 proc.

Idzik poinformował też, że wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł w kwietniu 2012 r. w stosunku do ostatniego marcowego pomiaru do 26,1 pkt z 28,8 pkt. "Wskaźnik Pengab za kwiecień jest niższy niż za marzec. W szczególności ten spadek zawdzięczamy jednej sprawie - zaobserwowaliśmy bezprecedensowe spadki ocen na rynku depozytowym" - powiedział.

Dodał, że w najbliższym czasie spodziewa się, iż obserwowana będzie stopniowa stabilizacja i poprawa. "Ogólnie, prognozy są dość optymistyczne" - stwierdził.

Z badania Pentora wynika, że depozyty złotowe rosły w 43 proc. placówek bankowych, a spadały w 17 proc. Lokaty terminowe rosły łącznie w 43 proc. placówek, a spadały w 21 proc.

Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych wzrosły w 45 proc. placówek, spadły w 13 proc. Wzrostu liczby kredytów mieszkaniowych spodziewa się 57 proc. placówek, spadku 9 proc., a pozostałe nie przewidują zmian.